Voor auteurs

Voorwaarden en richtlijnen

 • Wilt u een artikel aanleveren voor De Psycholoog?
 • Wij ontvangen uw bijdrage graag!

Inhoudelijke eisen

De Psycholoog is een platform voor en over psychologie. De redactie streeft naar publicatie van wetenschappelijke artikelen. Dat betekent dat wij de volgende inhoudelijke eisen stellen:

 • Artikelen geven een overzicht van een breed terrein van onderzoek.
 • Artikelen richten zich op toepassingsmogelijkheden van wetenschappelijke kennis.
 • In artikelen worden beroepservaringen zo gesystematiseerd dat zij leiden tot een verdere ontwikkeling van het vak.
 • Voor alle bijdragen gelden de richtlijnen voor auteurs (PDF, 168 kb), waaronder:
  • Een Nederlandse lead van maximaal 75 woorden die uitnodigt tot lezen.
  • Een Engelse samenvatting van maximaal 125 woorden, met een Engelse titel.
  • Artikelen hebben een lengte van 2.500 tot 4.000 woorden (20.000 tot 30.000 aanslagen, inclusief spaties).
  • Figuren en tabellen met onderschriften (aangeleverd op afzonderlijke pagina’s achter de hoofdtekst. Wij moedigen het gebruik van illustraties aan.).
  • Een bijdrage is geschreven door maximaal 5 auteurs.
  • Een alfabetische literatuurlijst volgens de richtlijnen van de APA Publication Manual.
  • Lever de tekst bij voorkeur aan per e-mail: redactie@psynip.nl.
  • Wij stellen beknoptheid en heldere opbouw op prijs. Vermijd onnodig jargon, herhalingen en te lange zinnen. Let op een consequent gebruik van de tijden. Schrijf afkortingen voluit, zelfs de meest gangbare.

Voorwaarden

 • De redactie gaat ervan uit dat u ingezonden kopij niet elders in de Nederlandse taal heeft aangeboden of gepubliceerd.
 • Voor alle bijdragen gelden voorts de auteursvoorwaarden (PDF, 67 kb).