Lees verder
Empathie, compassie, validatie…

Steeds gaat het over contact tussen patiënt en behandelaar. Maar hoe máák je als therapeut contact als dat wordt afgeweerd? En hoe blíjf je in contact….? Vragen die niet alleen raken aan de ziel van de behandelrelatie, maar ook aan de ziel van de GGz.

Tijdens dit Singer Symposium Contact, de ziel van de GGz, wordt onder voorzitterschap van Alan Ralston het centrale thema conceptueel uitgediept vanuit de belangrijkste invalshoeken en modellen. Denk bij uitdiepen allereerst aan de psychodynamiek van de therapeutische relatie, maar daarnaast bijvoorbeeld ook aan het filosofisch perspectief. Alles bezien met het oog op individuele interacties, waarbij steeds de relevantie voor de dagelijkse klinische praktijk het uitgangpunt is. De presentaties worden ingeleid door Jan Rudolph de Lorm met een passend kunsthistorisch intermezzo.

Het wordt een inspirerende bijeenkomst die vraagt om een even inspirerende symposium locatie. Wij hopen u op vrijdag 17 april 2020 dan ook in het fraaie auditorium van Museum Singer Laren te ontmoeten.


De jaarlijkse Singer Symposia zijn een initiatief van Lemion (Koninklijke Boom uitgevers) en museum Singer Laren. Het gaat om bijeenkomsten op het grensvlak van psychiatrie en psychologie en beeldende kunst. Inspiratie, klinische relevantie en toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk zijn het uitgangspunt. Ditmaal is gekozen voor de wel zeer toepasselijke expositie Spiegel van de Ziel die in de eerste maanden van 2020 in het museum plaatsvindt. Als reactie op de oppervlakkige uiterlijkheid van het moderne leven en de nieuwe materiële welvaart, richt een aantal kunstenaars zich rond 1900 juist op de intimiteit van de binnenwereld van de geest. Zo geven zij de kijker ook een blik in hun eigen diepere zelf. (www.singerlaren.nl/agenda) Deelnemers zijn in de gelegenheid tijdens de lunchpauze deze tentoonstelling te bezoeken.


Doelgroep

Deze nascholing is bedoeld voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, spv’n en degenen die in opleiding zijn of studeren voor deze disciplines. Andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom.

Accreditatie is toegekend voor

Voor dit symposium wordt, net als voorgaande jaren, voor 5 punten accreditatie aangevraagd voor

  • Psychiaters bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP);
  • Klinisch (neuro)psychologen bij het Accreditatiebureau FGzPt;
  • Eerstelijnspsychologen bij het Nederlands Insti tuut van Psychologen (NIP);
  • Psychotherapeuten bij de Nederlandse Vereniging Psychotherapie (NVP).

Plaats

Museum Singer Laren

Datum en tijd

vrijdag 17 april 2020 (09:00– 17:00 uur)

Meer informatie en aanmelden