Lees verder
De forensische psychiatrie en psychologie zijn voortdurend in ontwikkeling. Via wetenschappelijke publicaties, richtlijnen, beleidsstukken en intercollegiaal overleg komt er steeds weer nieuwe informatie beschikbaar. Tegelijkertijd speelt de nauwe relatie met het zich eveneens ontwikkelende recht een belangrijke rol. Dit alles maakt de forensische GGz niet alleen boeiend en dynamisch, het heeft ook grote invloed op het denken en doen van de betrokken professionals.

Het blijft wel altijd weer een uitdaging om te bepalen wat echt relevant is voor de dagelijkse praktijk. Zo is het essentieel om up to date te zijn als het gaat om een onvrijwillige interventie op de juiste, actuele vakinhoudelijke gronden in te zetten.

Het doel van dit 5e Jaarsymposium Forensische GGz, dat op vrijdag 14 februari 2020 in Amsterdam plaatsvindt, is dan ook om wetenschappers en clinici via een bondig dagprogramma op de hoogte te brengen van de meest relevante ontwikkelingen. Onder voorzitterschap van prof. dr. Gerben Meynen bespreekt een keur aan topdeskundigen wederom de nieuwste inzichten op een aantal centrale terreinen in forensisch onderzoek en beleid.

Het is, kortom, een zeer goede gelegenheid voor forensisch professionals om zich inhoudelijk op de hoogte te stellen van de laatste stand van zaken binnen het vak. Maar ook is er alle ruimte voor een stimulerende intercollegiale ontmoeting en het uitwisselen van persoonlijke ervaringen.

Wij hopen dan ook dat u op vrijdag 14 februari a.s. in de Rode Hoed te Amsterdam aanwezig zult zijn.

Doelgroep

Deze nascholing is bedoeld voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, spv’en en degenen die in opleiding zijn of studeren voor deze disciplines. Andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom.

Accreditatie wordt aangevraagd voor

  • Psychiaters bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP);
  • Klinisch (neuro)psychologen bij het Accreditatiebureau FGzPt;
  • Eerstelijnspsychologen bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP);
  • Psychotherapeuten bij de Nederlandse Vereniging Psychotherapie (NVP);
  • Verpleegkundig specialisten bij het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR);
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen bij het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&V).

Plaats

Rode Hoed, Amsterdam

Datum en tijd

vrijdag 14 februari 2020 (09:45 – 16:30 uur)

Meer informatie en aanmelden