Lees verder

Op woensdag 15 april 2020 vindt het congres Ouder-kind interacties plaats in Utrecht.

De interactie tussen ouder en kind is voor zowel het welzijn van de ouder, als voor de ontwikkeling van het kind ongelooflijk belangrijk. Onder meer de gehechtheid tussen kind en ouder valt of staat met een gezonde interactie. In de hulpverlening en begeleiding komen we echter vaak situaties tegen waarin de ouder-kind interactie verstoord is.

Sprekers

Op dit congres zullen experts uit wetenschap en praktijk uitvoerig stilstaan bij de manieren waarop je als professional van betekenis kunt zijn wanneer het niet goed loopt tussen ouders en hun kinderen:

  • Prof. Dr. Carolien Rieffe (Universiteit Leiden) – Ouder-kind interacties en de ontwikkeling van het kind
  • Dr. Frans Pijpers (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid) – Toxische stress: gevolgen en aangrijpingspunten voor preventie
  • Arno Derikx (Rubicon Jeugdzorg) – Ouder-kind, kansen en risico’s gerelateerd aan gehechtheid
  • Robbert Hogenelst (All about people) – Kindgesprekken en complexe scheidingen
  • Drs. Regi Melcherts (Strategisch Coachen Groep) – Van verstoring naar kracht
  • Giel Vaessen (Kinkindekabel) – Intergenerationele overdracht
  • Mr. Lydia Janssen (Zelfstandig adviseur) – De juridische invalshoek rondom ‘goed-genoeg-ouderschap’

Accreditatie, korting en aanmelding

Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij SKJ, Registerplein, NIP K&J/NVO-OG, AbSg, VSR, Kwaliteitsregister V&V, LV POH-GGZ en Register Vaktherapie.

Meer informatie over puntenaantallen, categorieën, kortingsmogelijkheden en inschrijvingsmogelijkheden is te vinden op de website.