Lees verder

Grijs en van de wijs

Congres

Als zorgprofessional is de zorg voor de gerontopsychiatrische bewoner niet eenvoudig.
Het aantal cliënten met een psychiatrische aandoening in thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen neemt toe. Het gedrag van deze cliënten leidt regelmatig tot irritatie, stress en onzekerheid. Niet alleen bij u als zorgverlener, maar ook bij de cliënt en zijn omgeving. Hoe creëert u een prettige werk- en leefomgeving voor uzelf en deze buitengewoon boeiende, maar zeer complexe doelgroep?

Woensdag 15 september

Krijg meer inzicht in psychiatrische problematiek en effectieve zorgverlening bij ouderen!

Kom naar het congres Grijs en van de wijs waarin de volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Welke psychiatrische problematiek komt voor bij ouderen? Wat is nieuw?
  • Depressie bij ouderen – symptomen, oorzaken, frequentie en behandelingsvormen
  • Omgaan met gerontopsychiatrisch gedrag – inzicht in factoren voor het ontstaan van probleemgedrag
  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Praktische handvatten voor het voorkomen en oplossen van probleemgedrag
  • Integrale aanpak – samenwerking

Voor dit congres is het mogelijk om fysiek óf online deel te nemen. Meer informatie over de prijzen vindt u bij het tabblad “Kosten en korting”. U kunt uw keuze aangeven bij uw inschrijving.