Lees verder
Psychotherapie in groepsverband is niet meer weg te denken uit de GGz en de ontwikkelingen op dit gebied volgen elkaar in rap tempo op.

Tijdens Groepspsychotherapie anno 2022 onder voorzitterschap van Piet Verhagen krijgt de groepspsychotherapie alle aandacht die haar toekomt. De therapeut, diens houding, interventies, de structuur van therapiegroepen, de huidige praktijk van zowel ambulant, klinisch als online….diverse experts komen aan het woord om wetenschappelijke bevindingen en praktijk met elkaar verbinden: Wat wordt gevraagd van de persoonlijke vaardigheden van de therapeut? Hoe verloopt de dynamiek van groepen? Hoe kan een specifiek veranderingsmodel in combinatie met kennis van de groepsdynamica tot de beste behandelresultaten leiden?
Daarnaast zullen niet-therapeutische groepen, transculturele groepen, opleidingsaspecten en onderzoeksresultaten aan bod komen.

Zowel voor de gespecialiseerde therapeut als voor de GGz-professional die deze specifieke opleiding niet heeft afgerond, dé kans om kennis over- en vaardigheden voor groepsbehandelingen te verruimen.

We hopen u op 24 november te mogen verwelkomen.

Meer informatie