Lees verder
Op donderdag 19 november 2020 start de 8e editie van het jaarlijks congres over autisme, dat dit jaar online gehouden zal worden. Wie zich aanmeldt krijgt een hele maand toegang tot alle congresbijdragen en mag bovendien een collega gratis inschrijven. De begrippen ‘stress en emotieregulatie’ vormen dit keer de rode draad in de bijdragen voor dit online-congres.

Mensen met autisme ervaren iedere dag veel spanning en zoeken naar creatieve oplossingen om hiermee om te gaan. Na emotioneel vastgelopen te zijn, komen ze in de regel moeizaam in balans en duurt het relatief lang voordat de stress gedaald en verdwenen is. Sociale en sensorische factoren blijken dan ook een grote rol te spelen in het ontstaan van stress bij mensen met een autismespectrumstoornis. Daarnaast spelen misverstanden in communicatie, onvoorspelbare gebeurtenissen, overgangen en verstoringen van routines vaak een belangrijke rol als stress-verhogende factoren.  Ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk zullen autisme in relatie tot stress en andere emoties vanuit verschillende perspectieven behandelen. Naast het delen van kennis zullen op dit online-congres ook concrete handvatten voor de praktijk worden aangereikt.

Sprekers

  • Prof. Dr. Meike Bartels (Vrije Universiteit Amsterdam) – Geluk: genen, omgeving en stabiliteit in mensen met autisme
  • Drs. Eleonoor van Gerven (Slim!Educatief) – Onderwijs aan begaafde leerlingen met een stoornis in het autisme spectrum
  • Anton Horeweg M SEN (InHolland) – Didactisch handelen bij kinderen met autisme
  • Dr. Jeroen Dewinter (GGzE) – Over aandacht voor seks en relaties in het samenwerken met jongeren en volwassenen met autisme.
  • Drs. Birgitta Kox (Autrinsiek) – Ontmoetingen in de wereld van autisme
  • Sandra Stultiens M SEN (Autismeprikkels) – Pedagogisch handelen in de klas
  • Drs. Lisa Snip (GGZ Noord-Holland-Noord) en Drs. Vivian Snouckaert (Autisme Expertisecentrum) – Autisme en ouderschap
  • Loek Boesten (Powerloek) – Muziek als middel voor stressregulering bij mensen met een (L)VB en autisme

Accreditatie, korting en aanmelding

Voor dit online congres is accreditatie aangevraagd bij NIP K&J/NVO-OG, FGzPt, Registerplein, SKJ, VSR, Kwaliteitsregister V&V, Register Vaktherapie, AbSg, Lerarenregister, NVvP, ADAP. Meer informatie over toegekende punten, categorieën, kortingsmogelijkheden en inschrijvingsmogelijkheden is te vinden op: www.congresburo.com/autisme2020/