Lees verder
Stoornissen van de psyche hangen rechtstreeks samen met psychische kwetsbaarheid. Als bijna de helft van alle Nederlanders ooit in het leven een psychische aandoening ontwikkelt, dan gaat het er om steeds weer te zoeken naar de oorzaken van die kwetsbaarheid. Beide fenomenen zijn een resultante van de interactie tussen aanleg en omgeving. Dat spreekt voor zich, maar welke factoren zijn daarvoor verantwoordelijk? En zijn die factoren voor iedereen hetzelfde?

Tijdens het symposium “de Kwetsbare Psyche” dat op vrijdag 6 december 2019 in Amsterdam plaatsvindt, gaat het vanuit de expertise van vier prominente sprekers over individuele kwetsbaarheidsfactoren en omgevingsstressoren. Maar daarnaast vooral ook over veerkracht, gebaseerd op de constitutie, de persoon zélf en steun uit de omgeving.

De overeenkomsten en verschillen per levensfase en persoonlijkheidsstructuur komen aan de orde: van de patiënt en niet te vergeten, van de behandelaar. Alles in samenhang en met het oog op de dagelijkse behandelpraktijk. Het doel is de deelnemers op klinisch relevante en inspirerende wijze mee te nemen in de veelkleurigheid van de kwetsbare psyche. Een drietal presentaties wordt ingeleid door Joost van der Hoeven met een passend muzikaal intermezzo.

Doelgroep

Deze nascholing is bedoeld voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten en degenen die in opleiding zijn of studeren voor deze disciplines. Andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom.

Accreditatie wordt aangevraagd voor

  • Psychiaters bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP);
  • Klinisch (neuro)psychologen bij het Accreditatiebureau FGzPt;
  • Eerstelijnspsychologen bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP);
  • Psychotherapeuten bij de Nederlandse Vereniging Psychotherapie (NVP);

Plaats

Rode Hoed, Amsterdam

Datum en tijd

vrijdag 6 december 2019 (09:45 – 16:45 uur)

Meer informatie en aanmelden