Lees verder

De therapeutische relatie is het fundament onder het werk van psychiaters, psychologen en (psycho)therapeuten. In elke ontmoeting met de patiënt worden vaardigheden om deze relatie te hanteren aangesproken. En soms ronduit beproefd.

Anton Hafkenscheid en Moniek Thunnissen informeren de deelnemers tijdens dit symposium vanuit enkele hoogst actuele en relevante invalshoeken over dit voor de dagelijkse GGz-praktijk essentiële thema. Het perspectief van het programma is breed, waarbij naast de ‘moeilijke patiënt’, ook de ‘moeilijke relatie’ en het ‘moeilijke team’ aan bod komen.

De focus ligt op wat anno 2020 gevraagd wordt – of mag worden – van de persoonlijke vaardigheden van de therapeut. De vraag hoe eigen kwetsbaarheden van de behandelaar in het contact met patiënten productief kunnen worden gemaakt, komt ook aan de orde. Dit om beter te kunnen helpen, maar ook om zélf als therapeut (verder) in professionaliteit te groeien.

De twee prominente docenten nemen de deelnemers mee in een carrousel van plenaire presentaties. Daarnaast worden enkele specifi eke interventies en mogelijke dilemma’s in het contact geïllustreerd aan de hand van rollenspelen, waarbij wordt samengewerkt met een professionele actrice.

Al met al voor elke GGz-professional een zeer relevante bijeenkomst. Wij hopen dan ook u op donderdag 10 september a.s. in Utrecht of online te ontmoeten.

Doelgroep

Deze nascholing is bedoeld voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten en degenen die in opleiding zijn of studeren voor deze disciplines. Andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom.

Accreditatie

Voor dit symposium is accreditatie toegekend voor

  • Psychiaters bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) met 5 punten;
  • Klinisch (neuro)psychologen bij het Accreditatiebureau FGzPt met 7 punten;
  • Eerstelijnspsychologen bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) met 6 punten;
  • Psychotherapeuten bij de Nederlandse Vereniging Psychotherapie (NVP) met 5 punten;
  • Cognitief gedragstherapeuten bij de VGCt met 5 punten;
  • Kinder- en jeugdpsychologen bij het NIP K&J/NVO met 5 punten.

Plaats 

Jaarbeurs te Utrecht én online

Datum en tijd

donderdag 10 september 2020 (09:45 – 17:00 uur)

Coronamaatregelen

Bijeenkomsten vinden weer doorgang. Wel moet voldoende afstand tot elkaar gehouden worden. Hoe gaat Lemion hiermee om?

O.a. door

  • een plattegrond te hanteren waarbij 1,5 meter afstand wordt bewaard in alle ruimtes
  • alle deelnemers, docenten en personeel te vragen zich aan de RIVM-richtlijnen te houden.

Dit betekent wel dat het aantal deelnemers beperkt is.

U kunt daarom

  • nu al inschrijven voor bijeenkomsten om zo verzekerd te zijn van deelname. Betaling van het inschrijfgeld wordt echter pas 4 weken voor de bijeenkomst aan u gevraagd.
  • ook de programma’s vanachter uw computerscherm volgen. Deze worden namelijk, tegen een gereduceerd tarief, ook online aangeboden. U kunt kiezen één of meerdere losse presentaties bij te wonen of het gehele symposium. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om per presentatie te bepalen deze live of in opgenomen versie te volgen.

Meer informatie en aanmelden