Lees verder
Interactie en interventie

De therapeutische relatie is het fundament onder het werk van psychiaters, psychologen en (psycho)therapeuten. In elke ontmoeting met de patiënt worden vaardigheden om deze relatie te hanteren aangesproken. En soms ronduit beproefd.

Anton Hafkenscheid en Moniek Thunnissen informeren de deelnemers tijdens dit symposium vanuit enkele hoogst actuele en relevante invalshoeken over dit voor de dagelijkse GGz-praktijk essentiële thema. Het perspectief van het programma is breed, waarbij naast de ‘moeilijke patiënt’, ook de ‘moeilijke relatie’ en het ‘moeilijke team’ aan bod komen.

De focus ligt op wat anno 2020 gevraagd wordt – of mag worden – van de persoonlijke vaardigheden van de therapeut. De vraag hoe eigen kwetsbaarheden van de behandelaar in het contact met patiënten productief kunnen worden gemaakt, komt ook aan de orde. Dit om beter te kunnen helpen, maar ook om zélf als therapeut (verder) in professionaliteit te groeien.

De twee prominente docenten nemen de deelnemers mee in een carrousel van plenaire presentaties. Daarnaast worden enkele specifi eke interventies en mogelijke dilemma’s in het contact geïllustreerd aan de hand van rollenspelen, waarbij wordt samengewerkt met een professionele actrice.

Al met al voor elke GGz-professional een zeer relevante bijeenkomst. Wij hopen dan ook u op vrijdag 20 maart a.s. in de Rode Hoed te Amsterdam te begroeten.

Doelgroep

Deze nascholing is bedoeld voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten en degenen die in opleiding zijn of studeren voor deze disciplines. Andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom.

Accreditatie is toegekend voor

  • Psychiaters bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) met 5 punten;
  • Klinisch (neuro)psychologen bij het Accreditatiebureau FGzPt met 7 punten;
  • Eerstelijnspsychologen bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) met 6 punten;
  • Psychotherapeuten bij de Nederlandse Vereniging Psychotherapie (NVP) met 5 punten;
  • Cognitief gedragstherapeuten bij de VGCt met 5 punten;
  • Kinder- en jeugdpsychologen bij het NIP KJ/NVO met 7,5 punt.

Plaats

De Rode Hoed te Amsterdam

Datum en tijd

vrijdag 20 maart 2020 (09:00– 17:00 uur)

Meer informatie en aanmelden