Lees verder

Een vroege veilige omgeving waarin het kind wordt ‘gezien’ en warmte, stabiliteit, voorspelbaarheid en bevestiging zijn verzekerd, is van het grootste belang. Het zijn essentiële voorwaarden voor het ontwikkelen van een stabiel zelfgevoel, een adequate affectregulatie en het vermogen om later in het leven zinvolle hechtingsrelaties aan te gaan. Een verstoring van die ontwikkeling is de oorzaak van vele vormen van psychopathologie, vooral ook van persoonlijkheidsproblematiek.

Tijdens dit 9e Jaarsymposium Gehechtheid, herkennen en hanteren van onveilige patronen van hechting komt onder voorzitterschap van Liesbeth Eurelings-Bontekoe een diversiteit aan klinisch relevante thema’s aan de orde. Zoals copingstrategieën om met onveiligheid om te gaan en de relatie tussen onveilige gehechtheid en het daadwerkelijk ontwikkelen van psychopathologie.

In een drietal korte presentaties wordt aandacht besteed aan een nieuwe vorm van traumabehandeling en aan behandelinterventies die expliciet gebaseerd zijn op de gehechtheidstheorie en zich richten op het verstevigen van de ouder-kindrelatie.

En, vanzelfsprekend, wat dit alles betekent voor het werk in de spreekkamer. In dat licht is er ook aandacht voor het gevaar dat wij met onze behandelingen patiënten overvragen. Beschikken zij wel over het vermogen te leren in een hechtingsrelatie met een therapeut. En is deze therapeut ook te vertrouwen? Is er wel voldoende sprake van een ‘ik zie je, ik hoor je, ik versta je’?

De acht sprekers bieden u een myriade aan handvatten om anno nu om te gaan met patiënten bij wie sprake is van manifest onveilige hechting.

Doelgroep

Deze nascholing is bedoeld voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, spv’n en degenen die in opleiding zijn of studeren voor deze disciplines. Andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom.

Accreditatie wordt aangevraagd voor

  • Psychiaters bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP);
  • Klinisch (neuro)psychologen bij het Accreditatiebureau FGzPt;
  • Eerstelijnspsychologen bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP);
  • Psychotherapeuten bij de Nederlandse Vereniging Psychotherapie (NVP);
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen bij het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&V).

Plaats

Mariënhof, Amersfoort

Datum en tijd

donderdag 12 december 2019 (10:00 – 17:00 uur)

Meer informatie en aanmelden

E-MAIL info@lemion.nl
WEBSITE www.lemion.nl/gehechtheid