Lees verder
Symposium diagnostiek en behandeling van Het lijden dat narcisme heet.

Patiënten met een narcistische persoonlijkheidsstoornis zijn nare, opgeblazen mensen, zonder enige wil om te veranderen. Waarom zou je je daar als therapeut eigenlijk mee willen inlaten? Dat wordt een lijdensweg voor beiden. Dacht u altijd…

Inderdaad, maar het is 2020 en de theorievorming heeft niet stilgestaan. Tegenwoordig zien we narcisme als een combinatie van disfunctionele zelfregulatie, disfunctionele emotieregulatie en forse interpersoonlijke problemen. Deze tekortkomingen kunnen op twee manieren tot uiting komen: in een vanzelfsprekende, grandioze vorm en in een waakzame vorm waarin verborgen grootheidsfantasieën een rol spelen. Beide uitingsvormen kunnen ook nog eens bedekt zijn of zich in alle openheid voordoen. Vanuit de recente theorie is een betere, meer gedifferentieerde en op de persoon gerichte diagnostiek mogelijk. Ook biedt ze handvatten voor de therapeut en de patiënt om helder af te spreken waar de behandeling zich op zal gaan richten.

Op het symposium Diagnostiek en behandeling van het lijden dat narcisme heet worden onder voorzitterschap van Frans Schalkwijk door de vijf prominente sprekers handvatten geboden om anno nu de psychodynamiek van narcisme te herkennen en in behandelingen aan de orde te stellen. Zo staat tijdens deze intensieve bijeenkomst als altijd de relevantie voor de dagelijkse GGZ-praktijk voorop.

Wij hopen u dan ook op vrijdag 6 maart 2020 in de Rode Hoed te Amsterdam te mogen begroeten.

Doelgroep

Deze nascholing is bedoeld voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, spv’n en degenen die in opleiding zijn of studeren voor deze disciplines. Andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom.

Accreditatie is toegekend voor

Voor dit symposium is accreditatie toegekend voor:

  • Psychotherapeuten door de Nederlandse Vereniging Psychotherapie (NVP) met 5 punten;
  • Klinisch (neuro)psychologen door het Accreditatiebureau FGzPt met 7 punten.

Dit symposium is eerder geaccrediteerd met 5 punten voor:

  • Psychiaters bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP);
  • Eerstelijnspsychologen bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP);
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen bij het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&V)

Plaats

De Rode Hoed te Amsterdam

Datum en tijd

vrijdag 6 maart 2020 (09:00– 16:45 uur)

Meer informatie en aanmelden