Lees verder

In de spreekkamer gebruiken we termen als vroeg, onrijp, defect, pre-oedipaal, primitief of disadaptief. Daarmee geven we aan dat er bij de patiënt sprake is van ernstige en moeilijk te behandelen persoonlijkheidsproblematiek die om specifieke behandelmethoden vraagt. Veelal zetten we de ‘ernstige’ problemen af tegen ‘lichte’ problemen, die we dan aanduiden met begrippen als oedipaal, neurotisch of conflictmatig. Of, paradoxaal genoeg, als rijp en adaptief als bewijs dat hij of zij in staat is op constructieve wijze om te gaan met beperkingen. Vervolgens richten we ons bij deze patiënten op de behandeling van klachten en symptomen… Maar helaas, zo eenduidig is het niet! Deze manier van denken en handelen zet ons eerder klem, dan dat ze ons verder helpt. Realistischer is uit te gaan van een gelaagdheid van de problematiek en dat we afwisselend met krachtige en kwetsbare kanten van de patiënt te maken hebben.

Meer informatie

Symposium: Rijp of onrijp?

Van tegenstelling naar geslaagdheid

vrijdag 8 oktober 2021

10:00 – 16:30

Rode Hoed, Amsterdam

Voorzitter

Prof. dr. Frans Schalkwijk

Sprekers

Dr. Joost Hutsebaut
Dr. Theo Ingenhoven
Dorien Philipszoon
Laura van Riel
Claudia Schnitzler
Prof. dr. Greet Vanaerschot

Datum

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 8 oktober 2021 in de Rode Hoed te Amsterdam én online.

Schikt deze datum u niet? Circa twee maanden na de datum van het symposium kunt u de opgenomen versie bekijken. Gaat u voor meer informatie naar de inschrijfpagina.

Voor wie?

Deze nascholing is bedoeld voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten,
spv’n en degenen die in opleiding zijn of studeren voor deze disciplines.
Andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom.

Inschrijven

Het inschrijfgeld bedraagt € 320,-. A(N)IOSsen, PIOG’s en voltijdstudenten betalen € 195,-.

Bij inschrijving en betaling vóór 2 augustus 2021 betaalt u € 295,-.

Inschrijven