Log in
Charlotte Vrijen is universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze kreeg een Veni-beurs voor onderzoek naar het ontstaan van optimisme.
Anouk Bercht

Wie optimistisch is, gelooft dat zijn of haar eigen toekomst positief zal zijn. Het is een vorm van positieve bias, het fenomeen dat je de wereld net mooier en positiever ziet dan deze feitelijk is. Charlotte Vrijen, onderzoeker en docent ontwikkelingspsychologie, doet onderzoek naar optimisme en hoe het ontstaat. ‘Optimisme kent best wat voordelen, zo hangt optimisme samen met zowel mentale als fysieke gezondheid, en met succes op het werkgebied en in sociale relaties.’ Vrijen wil beter begrijpen waarom optimisten die voordelen hebben, hoe het ontstaat, en uiteindelijk of we die kennis kunnen inzetten om mensen te helpen die minder positief in het leven staan, en die misschien zelfs meer risico op een