Log in
Het toepassen van de methode PRI door psychologen is in strijd met de Beroepscode die stelt dat psychologen gebruikmaken van wetenschappelijk onderbouwde methodes en technieken en zorgvuldigheid en voorzichtigheid betrachten bij het introduceren van nieuwe methoden
Prof. dr. Rudolf Ponds

In de afgelopen jaren is de methode Past Reality Integration (PRI) in de media en ook in De Psycholoog veelvuldig besproken. Er zijn veel kritische vragen bij deze methode. Het Algemeen Bestuur heeft dit met veel belangstelling maar ook bezorgdheid gevolgd, zeker gezien de vermeende successen die werden geclaimd bij een zeer ernstige aandoening maar ook zeer kwetsbare groep cliënten met anorexia nervosa. We zagen dat het wetenschappelijk discours binnen onze beroepsgroep amper plaatsvond, omdat aanhangers van deze methode zich niet gemengd hebben in deze discussie. En waar dat incidenteel wel gebeurde bleef men onverkort, maar onvoldoende beargumenteerd, vasthouden aan de meerwaarde van deze methode. Het algemeen bestuur van het NIP acht het dan ook noodzakelijk om zich uit te spreken over deze methode.

PRI is niet bewezen en de beoefenaren van deze therapie doen niet mee met het wetenschappelijke discours. Natuurlijk moet en