Lees verder

Handzame uitgave voor praktisch gebruik

In het Beknopt overzicht van de criteria van de DSM-5® kunt u de criteria die bij een psychische stoornis horen snel en gemakkelijk raadplegen. Het boek bevat alleen de DSM-5-classificaties (de lijst met stoornissen, subtypen, specificaties en classificatiecodes), de hoofdstukken over het gebruik van het handboek en de classificatiecriteria. In het Beknopt overzicht zijn tevens de ICD-9-CM-codes, coderingsaanwijzingen en registratieprocedures uit de DSM-5 opgenomen.

Om dit verkorte overzicht goed te kunnen gebruiken hebt u tevens het handboek nodig. Hier vindt u de tekstuele uitleg bij de criteria van elke stoornis.

Auteurs

De DSM-5 is een publicatie van de American Psychiatric Association (APA). De Engelstalige editie van het handboek verscheen in mei 2013. Deze nieuwe editie van de DSM is het resultaat van een wereldwijd debat tussen honderden psychiaters en experts. Meer dan tien jaar lang werkten psychiaters en experts wereldwijd aan deze toonaangevende publicatie.

Over de Nederlandse vertaling

Het Beknopt overzicht van de criteria van de DSM-5 is de vertaling van de Desk Reference to the Diagnostic Criteria from DSM-5®. Onder leiding van prof. dr. Michiel W. Hengeveld heeft een grote groep vertalers en experts gewerkt aan de Nederlandse vertaling.

Voor wie?

De Nederlandse vertaling van de DSM-5 bedient een zeer ruime doelgroep: voor onder meer psychiaters, psychologen, (ortho)pedagogen, professionals in de ggz, (huis)artsen, verpleegkundigen, psychosociaal werkenden en studenten in opleiding tot deze beroepen is de DSM-5 een onmisbaar handboek.

Verschijningsvorm

Het Beknopt overzicht van de criteria van de DSM-5 is verkrijgbaar als paperback en als bureau-editie (met handige ringband).

DSM-5: nieuwe editie van een standaardwerk

De DSM-5 is het toonaangevende naslagwerk voor de geestelijke gezondheidszorg. Hierin worden psychische stoornissen gedefinieerd en geclassificeerd. De nieuwe editie is onmisbaar voor iedereen die in de sector werkzaam is.