Lees verder

Zelfreflectie voor de ggz-professional

In Beter worden in je vak is zelfreflectie de mantra. Systematische zelfreflectie is in de geestelijke gezondheidszorg een nagenoeg onontgonnen terrein. Intervisies en patiëntbesprekingen verlopen vaak geïmproviseerd, anekdotisch en vrij associatief, met focus op wat er ‘mis’ is met de patiënt. Hafkenscheid bespreekt hoe systematische zelfreflectie de ggz‑professional helpt om zijn eigen doen en laten kritisch ter discussie te stellen.

Meet- en monitorinstrumenten voor systematische zelfreflectie

Systematische zelfreflectie is een activiteit die ondenkbaar is zonder meet- en monitorinstrumenten. Beter worden in je vak bevat instrumenten gebaseerd op de drie pijlers die de basis zijn van elke behandeling: (1) emotionele band en relatiedefinitie, (2) behandeldoelen en (3) behandeltaken. Het boek legt daarmee de focus op een weloverwogen en bewuste uitoefening van het vak.

Beter worden in je vak is voor iedere ggz-professional

De afgelopen 15 jaar heeft Hafkenscheid geëxperimenteerd met monitorinstrumenten die niet gebonden zijn aan bepaalde therapeutische richtingen. Hierdoor kunnen de instrumenten uit Beter worden in je vak toegepast worden door iedere ggz-professional, ongeacht het referentiekader van zijn of haar werk. De behandelaar wordt bij de hand genomen en in het zelfreflectieproces langs min of meer vaste routes geleid, zonder afbreuk te doen aan de creatieve of intuïtieve invulling van ggz-behandelingen.

De instrumenten kunt u vinden op www.beterwordeninjevak.nl. Om hier gebruik van te maken, heeft u de code nodig die voor in het boek staat.

‘Ik ben optimistisch dat het gedachtegoed in dit boek breed zijn weg zal vinden in de ggz. Het is een voedend antidotum in het toenemend schrale ggz-landschap.’ – Jim van Os, hoogleraar Psychiatrie