Lees verder

Elke professional kent ze: jongeren die compleet zijn vastgelopen en ouders die ten einde raad zijn. Van die complexe situaties waarvoor uithuisplaatsing of een schorsing van school de enige oplossing lijkt. Terwijl iedereen weet:
deze oplossingen zijn verre van ideaal en bovendien erg duur.

JIM: Jouw Ingebrachte Mentor

De JIM-aanpak beschrijft hoe de inzet van een informele mentor deze complexe situaties kan doorbreken. De jongere kiest iemand uit zijn omgeving die hij vertrouwt. Dat kan een oom, de buurvrouw of een sportcoach zijn: de JIM (Jouw Ingebrachte Mentor). Uniek is dat deze JIM een sleutelrol krijgt bij de behandeling en gelijkwaardig samenwerkt met het gezin en professionals. Ouders worden zo gestimuleerd om een pedagogische coalitie te smeden met een andere volwassene die zich om hun zoon of dochter bekommert.

Van theoretisch kader tot praktijkstappen

Dit boek geeft (aanstaande) professionals werkzaam in de wijk, op school of vanuit een specialistische instelling, handvatten om hun expertise te verrijken met de kennis en invloed van informele mentoren. Het beschrijft de visie die ten grondslag ligt aan de aanpak, de theoretische onderbouwing en de praktijkstappen. Dit alles afgewisseld met ervaringsverhalen: van professionals, ouders, jongeren en JIM’s.

Ambulant alternatief voor residentiële zorg

De JIM-aanpak verschijnt een jaar na de overheveling van jeugdzorgtaken naar de gemeenten. Deze zogenoemde transitie integreert drie grote opgaven: vermindering van de toestroom naar residentiële zorg, toename van samenwerking  met  informele steunsystemen, en integratie van de psychiatrie, zorg voor licht verstandelijk beperkten, verslavingszorg en jeugd- en opvoedhulp. De JIM-aanpak is een van de manieren om deze doelen ook daadwerkelijk in de praktijk te realiseren. Het boek beschrijft aan de hand van concrete situaties en met behulp van concrete methodische stappen hoe er een ambulant alternatief gezocht kan worden voor een groep jongeren die voorheen residentiële behandeling volgde.

Gezamenlijk initiatief

De JIM-aanpak is op initiatief van Youké ontwikkeld met de partners Reinaerde, Jellinek, ProPersona, Amerpoort en Victas.