Lees verder

Classificeren volgens de DSM-5 kan eenvoudiger lijken dan het in de praktijk is. Hoe interpreteer je de criteria precies? Wat zijn de uitzonderingen? Zijn er andere classificaties mogelijk? Het DSM-5®: Casusboek biedt prettig leesbare gevalsbeschrijvingen. Als vertaling van de DSM-5® : Clinical Cases bevat deze uitgave meer dan honderd casussen, die zijn bewerkt voor de Nederlandse zorg.

Afspiegeling van klinische praktijk

Dit boek volgt dezelfde indeling als de DSM-5: het begint met de neurobiologische ontwikkelingsstoornissen en eindigt met de parafiele stoornissen. De casussen variëren in diagnostische complexiteit en vormen een mooie afspiegeling van de klinische praktijk. Alle casussen zijn op dezelfde manier opgebouwd, met inleiding, gevalsbeschrijving, classificatie en discussie. Ook de veranderde inzichten ten opzichte van de DSM-IV worden uitgelicht.

Voor wie?

DSM-5: Casusboek is aan te bevelen voor iedereen die de DSM-5 regelmatig ter hand neemt: beschrijvingen van werkelijke patiënten zijn immers het beste leermiddel. Het is daarmee een must voor alle ggz-opleidingen, terwijl het ook ervaren clinici kan helpen bij het betrouwbaar classificeren.

Auteurs

DSM-5: Casusboek is geschreven onder redactie van John W. Barnhill, professor Klinische Psychiatrie en Volksgezondheid aan Weill Cornell Medical College. De DSM-5 is een publicatie van de American Psychiatric Association (APA). De Engelstalige editie van het handboek verscheen in mei 2013. Deze nieuwe editie van de DSM is het resultaat van een wereldwijd debat tussen honderden psychiaters en experts.

Over de Nederlandse vertaling

DSM-5: Casusboek is de vertaling van DSM-5®: Clinical Cases.