Lees verder

Het DSM-5®: Praktijkboek is de ideale gebruikershandleiding voor de drukke hulpverlener die houvast zoekt bij de toepassing van het Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5®).

Overgang van DSM-IV naar DSM-5

Deze uitgave geeft uitleg over de veranderingen van de DSM-5 ten opzichte van de vorige editie(s). Het bevat achtergronden over de structuur en de reorganisatie van de DSM-5, en geeft toelichtingen op de classificatiecriteria van de meest voorkomende stoornissen.

Direct toepasbare informatie

De praktische informatie over het gebruik van de vele classificaties en coderingen kunnen direct worden toegepast. Daarnaast is er aandacht voor de dimensionale schalen, een alternatief persoonlijkheidsmodel, en is er een hoofdstuk gewijd aan de stoornissen die zijn voorgesteld ter overweging (deel III van de DSM-5).

Voor wie?

Het DSM-5: Praktijkboek is bestemd voor iedereen die de DSM-5 in de klinische praktijk wil implementeren. Enerzijds fungeert het als gebruikershandleiding voor de ggz-professional, anderzijds als educatieve tekst die gebruikt kan worden in opleidingen en cursussen

Auteurs

Deze titel is de vertaling van het DSM-5® Guidebook, verschenen bij de APA in 2014. Het is bestemd voor de drukke clinicus die snel praktische informatie zoekt over het classificeren volgens de DSM-5.

Over de Nederlandse vertaling

Oorspronkelijke titel: DSM-5® Guidebook: The Essential Companion to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.

Vertaling: MedicaMerkus, gesuperviseerd door prof.dr. Michiel W. Hengeveld