Lees verder

E-health voor zorg- en hulpverleners

Zorgverleners erkennen het belang en de mogelijkheden van online begeleiden en behandelen (e-health, blended care). Toch bestaat er nog aarzeling er daadwerkelijk actief mee aan de slag te gaan omdat concrete handvatten vaak ontbreken. Dit handboek richt zich specifiek op hulp- en zorgverleners die naast reguliere dienstverlening ook online ondersteuning (willen) aanbieden aan cliënten en patiënten. In E-health worden de facetten van online behandelen beschreven met voorbeelden van e-health-toepassingen en ervaringen van zowel cliënten als zorgprofessionals.

Apps, wearables, platforms en interventies in de ggz

Het eerste deel van dit handboek is een introductie in de wereld van e-health en online therapie. Hoe komt het dat we aan de vooravond staan van deze grote doorbraak in de zorg en welke toepassingen zijn er voor de ggz? Hierbij wordt ingegaan op de technische hulpmiddelen die er zijn (apps, wearables, platforms, interventies) en welke (on)mogelijkheden online begeleiden met zich meebrengt. In dit deel staan we ook stil bij de privacy en beveiliging van persoonsgegevens, en ethische vraagstukken en regelgeving omtrent e-health.

De kracht van online begeleiden en behandelen (e-health)

Hoe maakt een online zorgverlener maximaal gebruik van de verschillende krachtige elementen binnen online begeleiden en behandelen? In het tweede deel gaan Waringa en Ribbers in op het gebruik van de eCP-methode, het vormgeven van de (therapeutische) werkrelatie en de samenwerkingsprocessen waarmee de cliënt of patiënt op afstand begeleid kan worden. Het handboek bevat een stappenplan om zelf online interventies te maken en sluit af met een uitgewerkte blended behandeling voor een dwangstoornis zoals je die met behulp van de eCP-methode vormgeeft.

Praktisch handboek over e-health voor de zorg- en hulpprofessional

Waringa en Ribbers hebben samen met diverse bijdragende auteurs, waaronder dr. Nathan Bachrach (klinisch psycholoog), Tamara de Bruijn (forensisch orthopedagoog en projectleider Online Zelfhulp), ir. Marc Coenen (digitalisering expert), drs. ir. Jorne Grolleman (expert digitale zorg), drs. Jantine van Soolingen (psycholoog en privacy expert), dr. Viola Spek (psycholoog en e-healthonderzoeker) en drs. Mariska Verduijn (opleider en examinator), een praktisch handboek geschreven voor de zorg- en hulpprofessional.