Lees verder

Echo’s van trauma is het eerste boek in Nederland dat gehechtheid en trauma vanuit interpersoonlijk neurobiologisch perspectief begrijpelijk maakt. 

Slachtoffers en daders

Daders en slachtoffers van geweld hebben meer met elkaar gemeen dan je op het eerste gezicht zou denken. Daders zijn vaak ook slachtoffer van verwaarlozing of trauma in hun jeugd, en slachtoffers worstelen regelmatig met agressie richting zichzelf of anderen.

Echo’s van trauma

Dit boek bespreekt de behandeling van de complexe gevolgen van traumatische ervaringen in de vroege jeugd. Daarbij staat de verwevenheid van gehechtheid en trauma centraal. Zo’n tachtig procent van de patiënten die in hun vroege jeugd zijn getraumatiseerd, en nu dader of slachtoffer zijn, heeft namelijk een gedesorganiseerde gehechtheid. De destructieve impulsen van zowel daders als slachtoffers komen in de behandeling duidelijk naar voren en de regulering van deze impulsen is een centraal thema daarbinnen.

Gehechtheid in psychotherapie

Echo’s van Trauma richt zich op de behandeling van daders en slachtoffers met een complexe posttraumatische stressstoornis (PTSS). Behandelaars worstelen keer op keer met de complexe behandeling van de gevolgen trauma in de vroege jeugd. De onveilige gehechtheid die als gevolg van het trauma ontstaat, komt namelijk onherroepelijk tot uiting in de therapeutische relatie met deze patiënten. Dit boek besteedt aandacht aan destructieve impulsen die deze patiënten vertonen en geeft inzicht in de ingewikkelde verweving van slachtoffer- en daderaspecten.

Neurowetenschappelijke inzichten

De auteurs, therapeuten uit de traumahulpverlening, bespreken in Echo’s van trauma in samenwerking met collega’s uit het forensische veld, de meest recente theorieën en neurowetenschappelijke inzichten over gehechtheid, trauma en psychotherapie. Ze vertalen deze op samenhangende wijze naar de praktijk van de behandeling van vroegkinderlijk trauma.

Aanbevelingen

‘Een zeer lezenswaardig boek voor therapeuten van mensen met complexe ptss door vroegkinderlijk trauma. Het is de integratieve benadering die dit boek zo bijzonder waardevol maakt.’  – Prof. dr. Onno van der Hart

‘Dit boek is een heldere, leesbare inleiding in het werk met getraumatiseerde patiënten. Het doorweeft psychotherapie met interpersoonlijk neurobiologie en biedt daarbij een  ook voor patiënten goed kader voor psycho-educatie. Belangrijk is dat zij de fixatie op de hulpeloosheid  van het slachtoffer doorbreken en duidelijke handvatten bieden hoe te werken met woede, wrok en haat die altijd onverwoordbaar aanwezig zijn bij degenen die in hun jeugd getraumatiseerd zijn. Een aanwinst voor het veld.’ – Nelleke Nicolai, psychiater, psychoanalyticus, psychotherapeut