Lees verder

Mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) zijn doorgaans kwetsbaar. Overmatig gebruik van tabak, alcohol en drugs levert bij hen extra problemen op. Vaak zien ze namelijk zelf hun middelengebruik niet als een probleem. Ze onderschatten de risico’s van een verslaving. Immers: ‘Iedereen gebruikt toch?’

In het Handboek LVB en verslaving benadrukken de auteurs het belang van het vroeg signaleren van verslaving bij mensen met een LVB. Ze geven tips hoe je dit onderwerp bespreekbaar kunt maken, bijvoorbeeld in de huisartsenpraktijk, maar ook in de verslavings- of gehandicaptenzorg. Bij dit handboek hoort het Casusboek LVB en verslaving met nog meer verhalen uit de praktijk, inclusief tips en valkuilen.

Herziene editie van ‘Iedereen gebruikt toch?’

Deze herziene editie bevat de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van behandelmethodieken en instrumenten voor de diagnostiek van de lichte verstandelijke beperking en verslaving (DSM-5). Ook het huidige beleid in de zorg komt aan bod, inclusief weten regelgeving. De auteurs bieden de lezer een stevig fundament waar deze complexe en specifieke problematiek om vraagt.

In de vier delen van het nieuwe handboek wordt in het eerste deel de achtergrond van verslavingsproblematiek bij mensen met een LVB geschetst. In het tweede deel wordt ruimschoots aandacht besteed aan het signaleren en bespreekbaar maken van problemen op dit gebied. Het derde deel gaat in op behandeling. Het laatste deel behandelt beleid, wetgeving en preventie.

Casusboek als bron van inspiratie

‘De eerste keer dat ik hem zag, zat hij als een mokkend klein kind voor me: ‘Ik wil ambulante begeleiding.’ Hij bracht het als het ei van Columbus en had zijn tas alvast gepakt. Zijn woonbegeleider zat er terneergeslagen bij: jarenlange poliklinische verslavingszorg en intensieve begeleiding hadden helemaal niets opgeleverd.’

Hoe ga je om met een cliënt die echt niet wil? En die al jaren rondzwerft­ in de LVB- en verslavingszorg? Behandeling van verslavingsproblematiek bij cliënten met een lichte verstandelijke beperking is meestal een kwestie van vallen en opstaan. Dit geldt niet alleen voor de cliënt, maar ook voor zijn hulpverleners.

34 casussen

Aangeleverd door een breed palet aan professionals bieden de casussen een unieke inkijk in de praktijk van alledag. Zo blijken soms eenvoudige interventies al verrassende resultaten op te leveren. De auteurs beschrijven welke keuzes ze hebben gemaakt en illustreren die met tips en valkuilen. Een bron van herkenning en inspiratie voor iedereen die werkt met deze doelgroep. De thema’s sluiten aan bij het Handboek LVB en verslaving.

Voor wie?

Het boek is geschikt voor alle professionals die werkzaam zijn in de gehandicaptenzorg, verslavingszorg, jeugdzorg, forensische zorg en ggz.