Lees verder

Vrouwen versus mannen

Evenveel vrouwen als mannen lijden aan psychische stoornissen, maar de aard van hun stoornissen kan aanzienlijk verschillen. Toch berust onze (geestelijke) gezondheidszorg op wetenschappelijk onderzoek dat vooral is uitgevoerd bij mannen.

Vrouw-manaspecten van psychopathologie

In het huidige politieke klimaat is er steeds meer aandacht voor sekse en gender, en vandaar juist nu een handboek over vrouw-manaspecten van psychopathologie. Vrouwen en mannen verschillen in het ontstaan, het hulpzoekgedrag, de klinische presentatie en het beloop van de ziektebeelden die ze in de spreekkamer laten zien. Door meer kennis te verwerven kunnen preventie, diagnostiek en behandelingen beter op de behoeften van vrouwen én mannen worden afgestemd.

Meer dan 40 deskundigen

In Handboek psychopathologie bij vrouwen en mannen stellen meer dan veertig deskundigen de verschillen tussen vrouwen en mannen centraal. Niet alleen in lichamelijk, maar ook in maatschappelijk en psychisch opzicht. Zij hanteren, in overeenstemming met de DSM-5, een levensloopbenadering en maken inzichtelijk hoe sociale en culturele omstandigheden, en individuele ervaringen kunnen fluctueren gedurende het leven.