Lees verder

Klinische kinderneuropsychologie geeft een up-to-date overzicht van de wetenschappelijke inzichten die leiden tot klinisch handelen bij kinderen en adolescenten, vanuit een neuropsychologisch perspectief. Het ontrafelen van de samenhang tussen hersenfuncties en gedrag bij het zich ontwikkelende kind en de opgroeiende adolescent is uitdagend en complex. Een groot aantal vooraanstaande Nederlandse kinderneuropsychologen heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit handboek. Zij hebben hun kennis en ervaring op papier gezet om de complexiteit en de dynamiek van de beroepsuitoefening van de klinisch kinderneuropsycholoog voor de lezer toegankelijk te maken.

Geheel herziene druk

In deze geheel herziene druk zijn de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen verwerkt. De veranderingen die het met verschijnen van de DSM-5 samenhangen zijn in alle hoofdstukken doorgevoerd. Bovendien is er een hoofdstuk over gedragsstoornissen toegevoegd. Hierin wordt een overzicht gegeven van de neuropsychologische kennis in relatie tot de meest voorkomende beelden in de zorg voor kinderen en jeugdigen, zoals agressie en het risico op criminaliteit.

Nieuw hoofdstuk over gedragsstoornissen en psychopathologie bij kinderen

Geheel nieuw in deze editie is een hoofdstuk over gedragsstoornissen. Hierin verbinden Stephanie Goozen en Hanna Swaab de neurocognitieve kennis op het gebied van de executieve functies, de sociale cognitie en de emotieregulatie nadrukkelijk met de psychopathologie die geassocieerd is met sociale problemen, zoals agressie en het risico op criminaliteit. Met de toevoeging van dit maatschappelijk zeer relevante hoofdstuk geeft het boek een overzicht van de neuropsychologische kennis die bestaat over de meest voorkomende beelden in de zorg voor kinderen en jeugdigen.

Voor wie?

Klinische kinderneuropsychologie kreeg de prijs Beste Leerboek 2010-2012 van het Instituut Pedagogische Wetenschappen (Universiteit Leiden). Het is als naslagwerk uitermate geschikt voor studenten, klinisch (neuro)psychologen, basis- en gz-psychologen, orthopedagogen, kinderneurologen, kinder- en jeugdpsychiaters en kinder- en jeugdartsen.