Lees verder

Binnen de opleiding tot cognitief gedragstherapeutisch werker ontstond de behoefte aan toegankelijke en praktijkgerichte literatuur over cognitieve gedragstherapie. Dit tweedelige naslagwerk voorziet in die behoefte. Het geeft op leesbare wijze een volledige beschrijving van alle aspecten van de cognitieve gedragstherapie, aansluitend op de praktijk van de cognitief gedragstherapeutisch werker.

De praktijkboeken geven op leesbare wijze uitleg over:

 • Het gedragstherapeutisch proces
 • Functie- en betekenisanalyse
 • Holistische theorie
 • Interventies
 • Meest voorkomende DSM-5-stoornissen
 • Nieuwe vormen van gedragstherapie

Praktijkboek 1 : Principes en toepassing van cognitieve gedragstherapie

Het eerste deel gaat over de principes en toepassing van de cognitieve gedragstherapie en beschrijft de eerste, tweede en derde generatie gedragstherapie, de functie- en betekenisanalyse, de holistische theorie en de bijbehorende interventies.U leert hoe u vanuit een holistische theorie, de hulpvraag en de eventuele bijkomende problemen als gevolg van de pathologie tot en behandelplan kunt komen. Een apart hoofdstuk is gewijd aan act en mindfulness. Het afsluitende hoofdstuk is een uitgebreid hoofdstuk over de non-specifieke therapiefactoren: aspecten die de therapie gewenst of ongewenst kunnen beïnvloeden. Zoals de therapeutische relatie, patiënt- en therapeutfactoren en omgevingsfactoren. Deze factoren beïnvloeden in belangrijke mate het therapie-effect. Zo kan een therapie niet effectief zijn, ondanks dat de gedragstherapeutische procedures goed zijn toegepast.

Praktijkboek 2: Stoornisspecifiek

Het tweede deel is het stoornisspecifieke deel. Deze uitgave behandelt de meest voorkomende afzonderlijke DSM-5-stoornissen, zoals angststoornissen, stemmingsstoornissen en psychotische stoornissen. Daarnaast belichten de auteurs de stoornissen waar cognitief gedragstherapeutisch werkers in hun werk veel mee te maken kunnen hebben, namelijk psychotische stoornissen, eetstoornissen en verslavingsproblematiek.

Voor wie?

Beide delen van het Praktijkboek gedragstherapie zijn bedoeld voor:

 • Studenten van de opleiding Cognitief gedragstherapeutisch werker
 • Cognitief gedragstherapeutisch werkers op hbo-niveau
 • Universitair geschoolde beroepsgroepen die cognitiefgedragstherapeutische technieken (willen) toepassen
 • Vaktherapeuten, verpleegkundigen
 • Professionals die werken met principes uit de cognitieve gedragstherapie of hierin geïnteresseerd zijn