Lees verder

Protocollaire behandelingen van volwassenen deel 1, 2, en 3 presenteert de behandeling van patiënten met psychische klachten, met het doel een optimale uitvoering van de behandeling mogelijk te maken. In de uitvoering staat de patiënt op nummer één.

Patiënt staat centraal

De set Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten bestaat uit 3 delen waarbij elk hoofdstuk op dezelfde intuïtieve en herkenbare manier is opgebouwd. De patiënt staat altijd centraal en elk hoofdstuk is erop gericht de therapeut te helpen om een behandeling op maat te kunnen geven welke aansluit op de unieke mogelijkheden van elke patiënt. Ieder hoofdstuk start met een korte inleiding, onderzoeksbevindingen en meetinstrumenten vervolgt door een gedetailleerde en stapsgewijze beschrijving van de behandeling. De behandeltechnieken worden verduidelijkt door casussen, dialogen, valkuilen en tips met uitgebreide aandacht voor de uitleg van de behandeltechnieken, zoals exposure, socratische dialoog, motivationeel interview en zelfcontroleprocedures.

Nieuwe protocollaire behandelingen

Alle hoofdstukken in ieder deel zijn volledig herzien, aangepast aan de DSM-5, en verhelderd met nieuwe inzichten zoals het gebruik van E-health. Daarnaast zijn er volledig nieuwe protocollaire behandelingen voor patiënten met anorexia nervosa, met spanningshoofd­pijn of migraine, met een nachtmerriestoornis, met een conversiestoornis en een behandeling voor patiënten die stemmen horen.

Handvatten voor moeizaam verlopende behandelingen

Anders dan bij de eerdere edities wordt bovendien elk behandelprotocol afgesloten met een aanvullend hoofdstuk over moeizaam verlopende behandelingen om handvatten te bieden bij moeilijke situaties. Bijvoorbeeld een patiënt die een moeilijke behandelstap weigert, of een therapeut die op een essentieel punt vergeet door te vragen.