Lees verder

Het boek schetst via de sociaal systeemtheorie een integraal mensbeeld. Dat wordt geschetst op basis van de vragen: “Wat is nodig om als mens te kunnen bestaan? en Wat doe je ermee?” Zo wordt een tableau geschetst van 72 bestaansvelden. Ieder bestaansveld krijgt inhoud met een geheel van logisch samenhangende activiteiten. Deze leiden tot persoonskenmerken. Het ego en het onbewuste geven sturing aan het bestaan. Het onbewuste wordt gezien als de interne communicatie binnen het systeem.

Als U uw zelfinzicht wilt vergroten of uw mensenkennis wilt verdiepen, is dit een boek voor U. Het boek is gebaseerd op twee vragen en wel, wat is nodig om te kunnen bestaan en wat doe je ermee? De antwoorden schetsen een bouwtekening van een geheel ander mensbeeld dan de bekende visie, dat de mens bestaat uit lichaam en ziel. De bouwtekening biedt een raamwerk waarin activiteiten kunnen worden ondergebracht, compleet met persoon- en cultuurkenmerken, inclusief een tweetalig besturingssysteem. Geloof het of niet, als dezelfde twee vragen gesteld worden voor een organisatie of een nationale staat, dan zijn de antwoorden hetzelfde. De essentie van dit boek: Je kunt een individu, een organisatie en een nationale staat op dezelfde wijze bezien. Het zijn alle drie volledig gelijksoortige systemen.

Als U inzicht wilt krijgen in de wijze waarop op U (als individu, organisatie of nationale staat) invloed op uw omgeving uitoefent, of in de wijze waarop uw omgeving invloed op U uitoefent, dan is dit een boek voor U. Gedrag is nu eenmaal het resultaat van U zelf en uw omgeving. Iedereen die streeft naar een holistische benadering moet dit boek lezen.

De sociale wetenschappen krijgen vorm door het werk van vele specialisten, van filosoof, psycholoog, bedrijfskundige, jurist, econoom en socioloog. Ieder van hen heeft bouwstenen maar de bouwtekening ontbreekt en dus het zicht op het geheel. Dit boek biedt die bouwtekening.

U kunt dit boek gratis downloaden via deze link.

Heeft u nog vragen of opmerkingen voor de auteur?
Mail dan naar: janelspeet@icloud.com