Lees verder

Kompas voor alle hulpverleners om systemischer te werken

Systemisch werken is een kompas voor alle hulpverleners die systemischer zouden willen werken of handvatten willen in hun werk met gezinnen, familieleden, partners, ouders, volwassenen en kinderen, al dan niet met individuele pathologie en soms met gecompliceerde netwerken eromheen.

Praktijkgericht boek met online leeromgeving

In het boek wordt het theoretisch kader van systemisch werken beschreven: de ‘systemische bril’ en wat dit kader inhoudt in de praktijk. Het is sterk praktijkgericht, met veel voorbeelden en met een uitgebreide selectie uit het grote aantal technieken dat gebruikt kan worden. Bij het boek hoort een online leeromgeving met illustraties, aanvullende literatuur, ondersteunend materiaal en oefeningen.

De rol van relaties

Bij problemen, of die nu als individueel of als relationeel gezien worden, spelen velen een rol. Partners, familieleden, vrienden, buren, collega’s en vele anderen, waaronder hulpverleners. En al die relaties zijn ingebed in sociale, culturele en maatschappelijke contexten.

De context betrekken bij de hulpverlening

Systemisch werken betekent dat die relaties en contexten waarin mensen leven en waarin zich problemen en klachten voordoen, bij de hulpverlening betrokken worden. Dat kan betekenen dat er sprake is van gesprekken met meerderen. Het kan ook zijn dat in gesprekken met individuen aandacht is voor wie er allemaal een rol spelen in diens leven. In de praktijk blijkt vaak dat dit gemakkelijker gezegd is dan gedaan.