Lees verder

Psychische problemen beperken door preventie en vroegtijdig handelen

Er is steeds meer bewijs dat psychische problematiek beperkt kan worden door

preventie, het beïnvloeden van sociale determinanten en vroegtijdig handelen. Hoewel Nederland over een breed scala aan voorzieningen voor psychische gezondheidszorg beschikt, vindt het handelen vaak (te) laat plaats. Het aantal mensen met een psychische aandoening blijft mede daardoor al jarenlang constant.

Focus op preventie en vroegtijdig handelen

Vroeger is beter verduidelijkt het belang van preventie en vroegtijdig handelen. En het geeft een route aan voor de wijze waarop we – met bestaande middelen – veel betere resultaten kunnen boeken. Dit boek is belangrijk voor iedereen die werkt in de psychische gezondheidszorg en de jeugdzorg. In het bijzonder voor degenen die werken op het gebied van jonge mensen, preventie, vroegtijdig handelen of de bevordering van de psychische gezondheid. Het boek is ook relevant voor professionals en bestuurders bij de gemeentelijke gezondheidsdiensten en docenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs.

De psychische gezondheid verbeteren is in ieders belang

De persoonlijke en maatschappelijke kosten van (ernstige) psychische problemen, waaronder verslavingsgedrag, zijn immens. Het bevorderen van de psychische gezondheid is dan ook in het belang van iedereen. Dit bereiken we niet alleen door de inspanningen van professionals in de psychische gezondheidszorg. We hebben behoefte aan een overheid die oog heeft voor de determinanten van psychische gezondheid en de levenstevredenheid van de bevolking. In de beïnvloeding van die omstandigheden ligt de sleutel tot preventie en/of het positief beïnvloeden van het beloop van een aandoening.

Aanbeveling van psychiater Iris Sommer

‘Laten we Van der Stels aanbevelingen ter harte nemen en het aantal doden door psychiatrische aandoeningen rap verminderen. Dat kan niet achteraf, dat moet vooraf, want vroeger is beter.’ – Professor Iris Sommer, psychiater en hoogleraar vakgroep neurowetenschappen, UMC Groningen