Lees verder

Bopadvies is een bedrijf dat zich richt op het opleiden van professionals binnen het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs, met name binnen opleidingen in de zorg/welzijn en onderwijssector. De werkwijze en stijl van BOPadvies  is opleiden vanuit betrokkenheid bij opleiders, trainers en docenten. Ook psychologenpraktijken weten BOPadvies inmiddels te vinden daar waar het gaat om het bevorderen van professionele ontwikkeling als psycholoog. Specialiteiten zijn ‘ACT’ met name binnen groepen, en Groepsdynamica. Daarnaast bestaat een deel van de werkzaamheden van BOPadvies uit het begeleiden van mensen die vastlopen in werk of prive omstandigheden. BOPadvies helpt hen om ‘lichter’  te leven en meer in het hier en nu te staan. BOPadvies werkt vanuit de visie dat je problemen in het leven niet kunt ontlopen, maar er wel anders mee om kunt gaan. BOPadvies wordt geleid door Monique Bekker sociaal psycholoog, arbeid & organisatie-psycholoog en opleider binnen onderwijs en zorg. Daarnaast is  zij ACT Therapeut/Trainer.

In zee gaan met Bekker Onderwijs- en Psychologisch Advies, kortweg Bopadvies, is een goede keuze. Naast psychologische hulp voor individuen en kleine groepen, biedt BOPadvies professionele ondersteuning  bij het opleiden en begeleiden van opleiders, trainers, docenten en coaches binnen  Zorg, Welzijn en Onderwijs.

ACT en Groepsdynamica

act_hexaflexMonique Bekker, de eigenaar van BOPadvies is werkzaam als opleider en als ACT psycholoog en trainer. Zij is-vanuit haar expertise als  sociaal-psycholoog, auteur van diverse boeken over Groepsdynamica. De combinatie van deze expertise, maakt dat zij verbindingen legt tussen ACT en leren in groepen. ACT past zowel binnen het opleiden en begeleiden in het onderwijs als in de gezondheidszorg. ACT is geen kunstje maar een bewuste manier om anders in het leven (en alles wat daarin gebeurt) te staan. ACT kan ingezet worden als tool voor een individuele cliënt, maar lijkt ook veelbelovend als instrument binnen groepstrainingen. Naast het inhoudelijk aspect van de ACT, staan daarom werkzame elementen van de groepsdynamica centraal binnen de trainingen, zoals verzorgd door BOPadvies.  Er zijn bewezen factoren die het aanleren van nieuw gedrag, wanneer dat wordt gedeeld en geoefend in groepsverband, bevorderen. Denk hierbij aan  factoren als herkenning, hoop, cohesie en sociaal leren. De praktijkrichtlijnen voor groepsdynamica van de NVGP worden in de trainingen als richtlijn genomen. De context van de werkzaamheden en het  open staan voor leren en opleiden, worden gebruikt in de oefeningen die helpen bij het eigen maken van nieuw gedrag.

Voorbeeldgedrag

Tevens speelt voorbeeldgedrag een grote rol binnen de begeleiding en de trainingen. Hoe kun je immers mensen die je begeleidt en opleidt leren om te gaan met overbelasting, als je je zelf daar niet tegen beschermt? Elementen uit groepsdynamica en ACT zullen daarom ingezet worden om ook naar het eigen (groeps)gedrag te kijken.

BOP advies is veelzijdig en heeft een individu, instelling of bedrijf veel te bieden. Neem daarom een kijkje op onze website www.bopadvies.nl