Lees verder

Al dertig jaar biedt de RINO een rijk en gevarieerd aanbod van cursussen, workshops en opleidingen met topdocenten uit de praktijk. De RINO richt zich op hulpverleners die werkzaam zijn in GGZ-instellingen en in een eigen praktijk: gezondheidszorgpsychologen, eerstelijnspsychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters, verpleegkundigen, vaktherapeuten en psychosociale hulpverleners. Maar uiteraard kunnen ook beroepsbeoefenaren in aangrenzende werkvelden, zoals maatschappelijk werkers, huisartsen en arbo-psychologen bij ons terecht.

De cursussen van de RINO worden gegeven door een grote groep enthousiaste en professionele docenten. In de meeste gevallen hebben zij naast de RINO een beroepspraktijk in de GGZ, of zijn ze verbonden aan een universiteit.

Alle RINO-docenten zijn experts op hun vakgebied en hebben jarenlange praktijkervaring als hulpverlener. Meestal zijn zij lid, erkend opleider of supervisor van één of meerdere (psychotherapeutische) beroepsverenigingen. Dit is een waarborg voor de kwaliteit van de cursus en de praktische toepasbaarheid van de lesstof. De RINO zorgt voor onderwijskundige nascholing van haar docenten en stimuleert de ontwikkeling van nieuwe didactische werkvormen en leermethoden.

De RINO-organisatie zelf volgt de ontwikkelingen binnen de GGZ op de voet en speelt hierop in met nieuwe cursussen en methodieken.