Lees verder

In 1962 werd de Vereniging voor Rogeriaanse Therapie (VRT) opgericht, genoemd naar grondlegger Carl Rogers. Omdat het gedachtegoed zich verder ontwikkelde veranderde de vereniging haar naam in 1996 in Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie. In 2016 kreeg de vereniging haar huidige naam: Vereniging voor Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie. De Vereniging telt zo’n 600 leden.

Missie

De Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie beoogt een thuisbasis te zijn voor haar leden, haar gedachtengoed uit te dragen en de toepassing van de daarop gebaseerde behandelwijzen te bevorderen.

Visie

Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie wil haar missie uitvoeren door:

 • Het (doen) organiseren van bijeenkomsten voor leden en belangstellenden.
 • Haar leden te voorzien van relevante informatie.
 • Het vergroten van bekendheid en herkenbaarheid.
 • Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek inzake het gedachtegoed en de daarop gebaseerde behandelwijzen.
 • Het formuleren en publiek maken van standpunten over het GGz-beleid.
 • Het realiseren van vertegenwoordiging op beleidsvormende podia.
 • Het bewerkstelligen van erkenning van de behandelmogelijkheden.

Verbondenheid

Het huidig bestuur wil haar doelen graag behalen vanuit onderlinge verbondenheid. Dit zien we onder andere terug in:

 • De regionale commissies: vier regio’s organiseren interessante en gezellige avonden. Het blijft hierbij de bedoeling dat dit uitgebreid wordt naar zeven regio’s.
 • Jong VPeP, waarin een team van jonge mensen zich inzet voor de vereniging en haar gedachtegoed.
 • De Denktank: waarin een tiental leden samen met het bestuur nadenkt over de koers van de vereniging.
 • Het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit, of affiniteit hebben met, het persoonsgerichte (cliëntgerichte) referentiekader.
 • P3NL, waarin VPeP als één van 9 verenigingen samenwerkt voor zaken die ons allen aangaan, zoals de nieuwe bekostiging, het Rommen en de jeugd ggz.

Meer weten? Bezoek onze website of neem contact op via info@vpep.nl