Lees verder
Sinds de jaren 70 zijn er honderden effectstudies naar psychologische behandelingen van depressie gedaan. Tijd voor een overzicht.
Annemarie Huiberts

Welke ontwikkelingen hebben zich de afgelopen vijftig jaar voorgedaan in het onderzoek naar het effect van behandelingen voor depressies? Een internationale groep wetenschappers besloot het uit te zoeken: ieder jaar verschijnen er weer meer effectstudies dan in de jaren ervoor. Helaas profiteert niet iedere doelgroep daarvan evenveel. Zo krijgen kinderen en adolescenten in verhouding tot volwassenen steeds minder aandacht. Zorgelijk, want steeds meer jongeren ervaren depressieve klachten, terwijl tegelijkertijd de behandeling voor jongeren minder effectief is dan de behandeling voor volwassenen. Ook de doelgroep ouderen krijgt relatief steeds minder aandacht, in het licht van de vergrijzing evenmin goed nieuws. Een aantal ontwikkelingen weerspiegelt de roep om meer efficiëntie binnen de ggz. Zo vindt steeds minder onderzoek plaats naar lange therapieën en juist meer onderzoek naar begeleide zelfhulpinterventies. Hoewel het aandeel studies van hoge kwaliteit stijgt, blijft er er volop ruimte voor verbetering. Van de recente studies voldoet nog steeds minder dan de helft aan alle criteria voor goed onderzoek. Cognitieve gedragstherapie werd als therapievorm het vaakst onderzocht, en het meeste onderzoek vond plaats in Amerika. De laatste tijd groeit het aantal studies in andere delen van de wereld echter snel. De onderzoekers concluderen dan ook dat psychologische behandelingen voor depressie wereldwijd effectief zijn.

Bron: Cuijpers, P. et al. (2023). Five decades of research on psychological treatments of depression: a historical and meta-analytic overview. American Psychologist, doi: 10.1037/amp001250

Beeld: Shutterstock