Lees verder
Wie gedurende zijn leven veel met muziek bezig is geweest, lijkt op latere leeftijd cognitief beter af te zijn. Dat suggereert althans Brits onderzoek. Vooral pianospelen laat een gunstig effect zien.
Iris Dijkstra

Al eerder bleek dat we er goed aan doen onze hersenen gedurende ons leven te blijven kietelen. Dat verkleint het risico op cognitieve achteruitgang. De vraag die een groep Britse wetenschappers zich stelde, was of muziek maken ook onder dat kietelen valt. Houd je daarmee het dementie-spook langer op afstand? Ruim vijftienhonderd veertigplussers van wie al eerder het cognitief functioneren was gemeten (en bij wie geen dementie was gediagnosticeerd), vulden een aanvullende vragenlijst in over hun muzikale ervaring. Het ging daarbij om het bespelen van een muziekinstrument, zingen, noten lezen en naar muziek luisteren. Luisteren naar muziek en noten kunnen lezen, bleken nauwelijks verband te houden met cognitief functioneren op latere leeftijd. Het bespelen van een muziekinstrument daarentegen lijkt wel van belang. Vooral pianisten, en in wat mindere mate koperblazers, profiteerden van hun muzikale training: hoe intensiever die was (geweest), hoe beter hun werkgeheugen. Ook houtblazers (zoals blokfluitisten) en zangers scoorden goed. Hoe meer ze met muziek bezig waren (geweest), hoe beter ze verbaal konden redeneren. Betekent dit nu dat je zo snel mogelijk een keyboard of blokfluit in huis moet halen? Er zijn bij het onderzoek wel kanttekeningen te plaatsen. Zo is de onderzochte groep niet representatief en zijn er diverse confounders. Een van de belangrijkste is dat er niet is gecorrigeerd voor groepsactiviteiten, terwijl sociaal contact bewezen positief effect heeft op je cognitieve functioneren. Dat zingen in een koor of spelen in een harmonieorkest je brein goed doet, kan dus net zo goed liggen aan het sociale contact dat ermee gemoeid is in plaats van aan de muziek.

Bron: Vetere, G., Williams, G., Ballard, C. et al. (2024). The relationship between playing musical instruments and cognitive trajectories: Analysis from a UK ageing cohort. Int J Geriatr Psychiatry, e6061, https://doi.org/10.1002/gps.6061.

Beeld: Shutterstock