Lees verder

De Basisopleiding biedt u een intensieve kennismaking met zowel de theorie als de praktijk van de Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie. Tijdens deze opleiding legt u de basis voor het zelfstandig beoefenen van Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie en leert u psychische problemen te begrijpen vanuit de eigen leef- en ervaringswereld van de cliënt. Het leren werken vanuit de 3 basiscondities: empathy, echtheid en onvoorwaardelijke acceptatie en het vormen van de therapeutische relatie staat centraal in deze opleiding.

De opleiding in het kort

U krijgt inzicht in het cliëntgerichte mensbeeld en de ontwikkelingsgeschiedenis en de verschillende suboriëntaties: de reflectieve experiëntiële (focussen en EFT), interactionele en existentiële benadering. Met behulp van rollenspelen, casuïstiek en demonstraties, gaat u actief aan het werk met de cliëntgerichte basisprincipes: empathie, echtheid, congruentie en onvoorwaardelijk respect. Daarmee legt u de basis voor het zelfstandig beoefenen van deze therapievorm.

Deze Basisopleiding heeft 7 dagen.

Programma

Aan bod komen onder andere:

 • Geschiedenis en mensbeeld van de cliëntgerichte psychotherapie
 • Drie grondhoudingen: echtheid, empathie en onvoorwaardelijk respect
 • De therapeutische relatie
 • Intake en indicatiestelling, procesdiagnostiek
 • Basale interventies
 • Fasering van het therapeutische proces
 • Drie hoofdstromingen: reflectieve, interactionele en experiëntiele benadering
 • Persoonlijkheidstheorieën
 • Focussen (Gendlin)
 • Emotion Focused Therapy (Greenberg, Elliott, Watson & Ronda)
 • Psychopathologie en toepassingsmogelijkheden bij depressie, angststoornissen en persoonlijkheidsstoornissen
 • Beëindigen van de therapie en de existentiële dimensie

Werkwijze

Vaste onderdelen van ieder dagdeel zijn:

 • Presentatie van de verplichte literatuur per toerbeurt verzorgd door een cursist
 • Plenaire bespreking van de verplichte literatuur
 • Rollenspelen en oefeningen gericht op het vertrouwd raken met- en het inoefenen van bepaalde interventies
 • Casuïstiek ingebracht door cursisten
 • Groepsdemonstraties
 • Bekijken en bespreken van dvd’s

De opleiding bestaat uit 7 dagen. Er zijn telkens twee sessies van drie  uur op één dag, van 09:30 – 12:30 uur in de ochtend en van 13:30 – 16:30 uur in de middag.

Voor wie?

(Klinische- en GZ-)Psychologen, Psychotherapeuten en Psychiaters werkzaam in de GGZ.

HBO opgeleiden werkzaam in de ggz, mits zij zowel over specifieke nascholing en specialisatie als relevante werkervaring beschikken.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij:

 • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) – nog in behandeling
 • Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) – 63 punten
 • De Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (VPEP) – 12 punten
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) – 39 punten
 • de Landelijke Vereniging van Psychiaters (NVvP) – 36 punten

Praktisch

Basisopleiding Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie:

 • Docente: mw. drs. W. Schapendonk, PEP docent/opleider (BIG) (cursusgroep 1)
  en mw. drs. J.M. Becking,  PEP docent/opleider (BIG) (cursusgroep2)
 • Data groep 1: 18 januari, 1 februari, 22 februari, 22 maart, 5 april, 24 mei en 14 juni 2019 (inschrijving gesloten)
 • Data groep 2: 3 september, 17 september, 8 oktober, 29 oktober, 12 november, 26 November en 10 December 2019
 • Groepsgrootte: minimaal 12 – maximaal 14
 • Prijs: €1.695 (inclusief uitgebreide lunch, koffie, thee en water)
 • Locatie: Apanta-academy te Eindhoven

Naar de website >