Lees verder

De RINO onderscheidt zich van andere aanbieders van cursussen en opleidingen op het gebied van coaching, leiderschap en organisatie door onze oriëntatie op de psychologie en de psychotherapeutische referentiekaders.
Al dertig jaar staat de RINO bekend als instelling voor nascholing en opleiding voor professionals die werken in de (geestelijke) gezondheidzorg. Sinds meer dan tien jaar organiseert de RINO bovendien een breed aanbod aan nascholings- en opleidingsactiviteiten voor coaches, consultants en organisatieadviseurs.

RINO-docenten die een rol spelen bij de workshops, cursussen en opleidingen voor coaches en consultants zijn specialisten in het psychotherapeutisch vakgebied. Bovendien weten zij precies hoe ze therapeutische concepten en technieken moeten toepassen in de context van organisaties en bedrijven.

Coachingscompetenties

De bij de RINO opgeleide coaches zijn specialisten op het gebied van verandering en ontwikkeling, die ontstaan in de context van het individuele professionele gesprek. Net zoals de psychotherapeut is de coach zijn/haar eigen instrument. Belangrijke competenties van de coach zijn dan ook zelfinzicht, gerichtheid op zelfontwikkeling en vormgeven van een coachrelatie.

Stappenplan

Bekijk de stappen in de opleidingsroute Rino Senior Certified Coach.

De oriëntatie op de psychologie/psychotherapie komt aan bod in een aantal specifieke cursussen, zoals Positieve psychologie.

De nieuwste methoden en technieken waarvan professionele hulpverleners gebruikmaken, worden direct vertaald naar de praktijk, zoals bijvoorbeeld in de cursus Oplossingsgericht coachen.

De RINO-cursussen zijn niet alleen gericht op individuele coaching, maar ook op teamcoaching en organisatieadvies.

De RINO-activiteiten voor coaches worden in nauwe aansluiting met de internationale verenigingen ontwikkeld. Zo is onlangs het traject RINO Senior Certified Coach (RINO-SCC) geaccrediteerd door de ICF. Dit opleidingstraject geeft direct toegang tot de registratie bij de ICF als Professional Certified Coach (PCC).

Kerncompetenties

Internationaal bestaat overeenstemming over de kerncompetenties die een coach moet hebben. Ze dienen als leidraad voor de inrichting van de RINO-activiteiten voor coaches.
De kerncompetenties zijn:

  • Zelfinzicht
  • Gerichtheid op zelfontwikkeling
  • Omgaan met het coachcontract
  • Vormgeven van de coachrelatie
  • De cliënt in staat stellen inzicht te verwerven en te leren
  • Doel- en actiegerichtheid
  • Het gebruik van modellen en technieken
  • Evalueren

In 2016 is het boek “De 11 coach competenties in woord en beeld”verschenen, geschreven door Annemarie van der Meer en Marianne van der Pool, beiden docent bij de RINO Amsterdam.