Lees verder

Voor de volledige opleiding tot cognitief gedragstherapeut kunt u bij Psy-zo! terecht. Wij hebben zowel de basis- als de vervolgcursus meerdere malen per jaar op het programma staan. Tevens bieden wij supervisie aan.

Basiscursus CGT

De basiscursus cognitieve gedragstherapie is opgezet conform de richtlijnen van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) en bestaat uit 16 bijeenkomsten verdeelt over 4 blokken. In deze bijeenkomsten leren de cursisten de verschillende fases in het  cognitieve gedragstherapeutische proces toe te passen. Uitgangspunt hierbij is dat individu specifieke behandelingen en protocollaire behandelingen elkaar aanvullen. De cursisten leren met behulp van zoekschema’s (met name DSM, FA en BA) te komen tot een geïntegreerd cognitief gedragstherapeutisch behandelplan. Verder oefenen de cursisten met een aantal basale cognitief gedragstherapeutische methodes en  leren ze de (eigen) therapeutisch attitude binnen de therapeutische relatie te herkennen en beïnvloeden. Het einddoel is om na de cursus voldoende kennis en vaardigheden te hebben om (onder supervisie) cognitieve gedragstherapieën (bij niet complexe problematiek) te kunnen uitvoeren.

De basiscursus wordt verzorgd door Franka Groote.

Vervolgcursus CGT

Uit onderzoek is onmiskenbaar naar voren gekomen dat in veel gevallen een protocollaire behandeling uit een oogpunt van efficiëntie en effectiviteit de voorkeur verdient boven een maatbehandeling. Tegelijkertijd is duidelijk dat (lang) niet alle patiënten (voldoende) opknappen van een protocollaire behandeling, dat er soms complicaties optreden in de behandeling en dat er (nog) niet voor alle stoornissen een wetenschappelijk gefundeerde protocollaire behandeling voorhanden is. Kennis en kunde op het gebied van probleemtaxatie en het ontwerpen van een geïndividualiseerd behandelplan blijft (voorlopig) dan ook noodzakelijk in de (cognitief-gedragstherapeutische) praktijk.

De cursus heeft dan ook als uitgangspunt dat protocollaire behandeling en maatbehandelingen elkaar niet uitsluiten maar vaak kunnen en soms moeten aanvullen. De rode draad in en de doelstelling van de cursus is dan ook dat de cursisten:

  1. de vaardigheden leren die nodig zijn een protocollaire behandeling adequaat uit te voeren en
  2. in voorkomende gevallen het behandelplan zodanig kunnen aanpassen en een (deel)behandeling op maat kunnen ontwerpen en uitvoeren dat de kans op therapeutisch succes wordt geoptimaliseerd.

De nadruk in de cursus ligt dan ook meer op training van conceptuele èn procedurele vaardigheden dan op discussie en/of min of meer passieve kennisoverdracht. Centraal staat daarbij het model zoals weergegeven in het (nieuwe) Handboek geïntegreerde cognitieve gedragstherapie (Korrelboom & Ten Broeke, 2014).

Om deze doelstelling te bereiken heeft de cursus sterk het karakter van een training: vaardigheden worden besproken, gedemonstreerd en intensief geoefend, zowel plenair als in tweetallen. Bij de toetsing zal het accent dan ook liggen op de praktische vaardigheden van de cursist.

De vervolgcursus wordt verzorgd door Erik ten Broeke.

Startdata basiscursus:

  • 28/08/2019
  • 21/01/2020*
  • 05/02/2020
  • 02/09/2020

Startdata vervolgcursus:

  • 20/01/2020
  • 24/08/2020

*elke 2 weken les, in tegenstelling tot de andere startdata waar wekelijks bijeenkomsten zijn.

Accreditatie

Alle opleidingen CGT zijn geaccrediteerd door (en voldoen daarmee aan de voorwaarden van) de VGCt. Daarnaast zijn de verschillende opleidingen geaccrediteerd door één of meer van de volgende verenigingen:

FGzPt, NIP K&J/NVO, NIP A&O/A&G

(zie de opleidingspagina’s op www.psy-zo.nl/programma voor de accreditaties per opleiding)

 

Link naar website: https://www.psy-zo.nl/onderwijs/supervisie-cognitieve-gedragstherapie/