Lees verder

Psy-zo! biedt de basis- en de vervolgopleiding EMDR aan, voor zowel volwassenen als kind en jeugd.

Basisopleiding volwassenen

De EMDR basisopleiding kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van theoretische inleidingen, live- en videodemonstraties, semi-plenaire oefeningen en gesuperviseerde praktijkoefeningen in drietallen. Bij deze laatste oefeningen wordt gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van de deelnemers. Na de tweede dag oefenen de deelnemers met het geleerde materiaal in de praktijk.

Er wordt tijdens de training betrekkelijk veel met het aangeleerde materiaal geoefend. Dit gebeurt in groepen van maximaal 12 deelnemers en altijd onder begeleiding en supervisie van ervaren clinici. Bij het oefenen wordt gebruik gemaakt van eigen, relatief milde, nare ervaringen. Wellicht ten overvloede zij hier benadrukt dat het hierbij om oefening gaat en niet om therapie. De trainingsdagen op dag 3 en 4 zullen worden besteed aan het in groepen bekijken en bespreken van videofragmenten van door u uitgevoerde EMDR-behandelingen.

Basisopleiding kind en jeugd

Deze basistraining is bedoeld voor psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en psychiaters, die werkzaam zijn in het kinderen jeugdveld. De eerste vier dagdelen staat het aanleren van het basisprotocol centraal, dit komt overeen met de training voor EMDR bij volwassenen. De andere vijf dagdelen worden gebruikt om de toepassing bij kinderen en adolescenten onder de knie te krijgen. Hiervoor zijn aanpassingen in het EMDR protocol nodig. Daarnaast vereist het werken met deze doelgroep specifieke vaardigheden zoals het hanteren van de interactie ouder/verzorger – kind.

Vervolgopleiding

Het tweede gedeelte van de EMDR opleiding is bedoeld om de cursist te leren complexe traumabehandelingen uit te voeren met behulp van EMDR. Hierbij gaat het om cliënten die niet specifiek voldoen aan de diagnose enkelvoudige PTSS, maar symptomatologie vertonen welke het gevolg is van ernstige of langdurige traumatisering, bijvoorbeeld in de (vroege) jeugd. Tijdens de opleiding wordt geleerd met protocollen te werken voor diverse EMDR toepassingen, zoals het stabiliseren van patiënten voordat er aan traumabehandeling wordt begonnen met behulp van Resource Development and Installation (RDI). Daarnaast wordt er geleerd stroef verlopende processen vlot te trekken door gebruik te maken van zogenaamde Cognitive Interweaves.

Alle EMDR-opleidingen worden verzorgd door Erik ten Broeke, in enkele uitvoeringen samen met Ad de Jongh. De kind en jeugdopleidingen worden mede verzorgd door Renee Beer en Carlijn de Roos.

Startdata basiscursus:

  • 20/06/2019
  • 15/11/2019*
  • 19/03/2020
  • 11/09/2020
  • 06/11/2020*

Startdata vervolgcursus:

  • 27/09/2019*
  • 13/02/2020
  • 02/10/2020

*ook kind & jeugd

Accreditatie

Alle opleidingen voor EMDR die door Psy-zo! worden verzorgd zijn erkend door de Vereniging EMDR Nederland (VEN). Daarnaast zijn de verschillende opleidingen geaccrediteerd door één of meer van de volgende verenigingen:

VGCt, FGzPt, NIP K&J/NVO, NVvP

(zie de opleidingspagina’s op www.psy-zo.nl/programma voor de accreditaties per opleiding)

 

Link naar website: https://www.psy-zo.nl/onderwijs/opleiding-en-supervisie-emdr/