Lees verder

(Individueel traject)

Er ligt een wetsvoorstel om de Orthopedagoog Generalist NVO op te nemen in het BIG-register. De NVO werkt met de opleiders, VWS en andere partijen aan de uitwerking van de opleidingseisen voor opname in het BIG-register. In artikel 10 van het opleidingsbesluit is een overgangsregeling opgenomen. Hierin staat wie zich onder welke voorwaarden kan registreren in het BIG-register. Het gaat zowel om die nu al een registratie hebben bij de NVO, áls om personen die nog in opleiding tot OG zijn. Mensen die in opleiding zijn (zowel via een regulier áls via een individueel opleidingstraject), hebben tot 1 januari 2023 de tijd om dit opleidingstraject af te ronden.

In nauwe samenwerking met de NVO, kun je bij King nascholing een volledig individueel leertraject volgen tot Orthopedagoog Generalist.  Met de nadruk op individueel. Wij hechten veel waarde aan maatwerk en persoonlijke begeleiding. Soms heb je een handje nodig om alle informatie en mogelijkheden goed in beeld te krijgen en de juiste puzzel te leggen. Wij helpen je graag met de juiste keuzes en het leertraject inzichtelijk te maken. We denken vanaf het begin mee over het aantal punten dat je nog dient te halen, de verdeling in behandeling, diagnostiek, overige punten en extra literatuurstudie. We kijken welke interesses je hebt en stemmen hier een programma op af.

De belangrijkste registratie eisen op een rij:

  • 480 uur geaccrediteerd onderwijs
  • Verplichte literatuurstudie (240 uur)
  • 90 uur supervisie & 2.790 uur werkervaring
  • Casus- en reflectieverslagen

Check factsheet van het NVO

Geïnteresseerd? Bel ons en vraag naar de mogelijkheden! 020-2443165