Lees verder

4-jarige opleiding tot gestaltpsychotherapeut i.s.m. Hogeschool Vives

Gestalttherapie bekijkt de mens als een geheel: gedachten, gevoelens en het lijfelijke worden niet van elkaar gescheiden, maar als een betekenisvol geheel erkend.

Bovendien ziet de gestalttherapie de mens als onlosmakelijk verbonden en in voortdurende wisselwerking met zijn omgeving.

De gestalttherapeut staat niet alleen stil bij de problemen van de cliënt, maar kijkt vooral naar de manier waarop hij ze ervaart, welke betekenis ze hebben in zijn leven en hoe hij ermee omgaat.

Het therapeutisch proces is erop gericht om flexibiliteit en vrijheid te verwerven daar waar de wisselwerking met de omgeving blokkeert, stroef verloopt of onbevredigend is. De aandacht is daarbij vooral gericht op wat de cliënt zintuiglijk waarneemt en lijfelijk ervaart. Door het gewaarzijn van lichaam, gevoelens en gedachten te verhogen krijgt de cliënt weer voeling met zijn beleving en noden en leert hij creatiever omgaan met de uitdagingen van het leven.

De opleiding is ervaringsgericht wat betekent dat het persoonlijk proces van de deelnemer wordt ingezet als werkinstrument om zowel de theorie als de praktijk van de gestaltvisie aan te leren.

Vanaf de start van de opleiding worden er tools aangereikt om de principes van de gestaltvisie aan te leren. Wie dus al werkzaam is in een therapeutische setting kan op korte termijn het geleerde reeds toepassen. Vanaf het 2de jaar wordt iedereen verwacht om eigen casussen te kunnen inbrengen.

Toelatingsvoorwaarden:

  1. Je bent master in de klinische psychologie, in de klinische orthopedagogie of in de geneeskunde.
  2. Je bent bachelor of master in een andere menswetenschappelijke richting en je bent werkzaam als counselor, coach of begeleider.
  3. Je hebt ervaring met procesgerichte, experiëntiële psychotherapie. Deze ervaring kan je opdoen o.a. tijdens de gestalttherapiegroepen (of een gelijkaardige groep) van IVC. Je getuigt daarbij van een actieve deelname en engagement als groepslid. Je bent bereid om je persoonlijke situatie onder ogen te zien, om mogelijkheden en moeilijkheden te onderkennen en om nieuwe perspectieven te exploreren.

Docenten:

Het opleidingsteam bestaat uit Peter Decuypere, Anne-Marie van Dolder, Jan Van Onsem, Wouter Roelstraete, Veerle Dekempeneer, Bert Stienaers & Claude Vandevoorde.  Klik hier voor meer info over de begeleiders.

Voor meer info over het programma kunt u terecht op: https://www.ivc.be/files/2-luik_GTO_2021-2022.pdf

Het IVC is erkend door de Nederlands-Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie (NVAGT) en de European Association for Gestalt Therapy (EAGT en is ook lid van de IAAGT (International Association for the advancement of gestalttherapy).

IVC startte in september 2017 een samenwerkingsverband op met hogeschool Vives.

Meer details vind je op onze website https://www.ivc.be/nl/calendar/gestalttherapieopleiding.aspx