Lees verder

Prijs: € 285,00 inclusief trainingsmateriaal en lunch, exclusief BTW.

 • Hoe kan ik de cognitieve capaciteiten meten van een kind dat niet in Nederland is geboren?
 • Welke invloed hebben culturele verschillen op psychodiagnostiek?
 • Hoe weet ik wat een kind aan onderwijs heeft gevolgd in het land van herkomst?

Meld u aan

Inhoud

Het onderzoeken van een kind met een andere culturele achtergrond, levert soms problemen op in de communicatie, in de keuze van testmateriaal en in de interpretatie van hetgeen je ziet. Hoe ga je om met de barrieres die je tegenkomt? Tijdens deze praktische trainingsdag gaan we in op (on)mogelijkheden van psychodiagnostiek bij kinderen met een migrantenachtergrond.
De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Wat is cultuur, o.a. volgens DSM-V
 • Communicatie met mensen met andere achtergronden
 • Gespreksvaardigheden oefenen
 • Keuze testmateriaal (o.a. WNV)
 • Valkuilen in een testsituatie
 • Interpretatie middels casuïstiek

Doelstelling

Na afloop van de training is de deelnemer in staat om:

 • Sensitief om te gaan met cultuurverschillen (zowel in gesprekken voor en na het onderzoek als tijdens het onderzoek zelf). De deelnemer is zich hierbij bewust van de eigen attitudes.
 • Een testbatterij samen te stellen die passend is bij de situatie van het kind.
 • Informatie over de geschiktheid van een instrument voor een specifiek kind op te zoeken en te beoordelen.
 • Testuitslagen van een onderzoek met een discriminerende normgroep te interpreteren.

Doelgroep

De training richt zich op psychologen en orthopedagogen.

Trainer

Deze training wordt gegeven door Noortje Hoogervorst.

Accreditatie

Accreditatie is verleend voor NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG):

 • K&J/OG herregistratie 6 punten
 • K&J/OG opleiding – diagnostiek 2 punten
 • K&J/OG opleiding – behandeling 0,5 punten
 • K&J/OG opleiding – overig taken 0,5 punten

SKJ: door NIP/NVO geaccrediteerde scholing mag ook door jeugdzorgwerkers worden opgevoerd in hun dossier.