Lees verder

De Engelstalige opleiding Sensorimotor Psychotherapy® wordt verzorgd door trainers van het Sensorimotor Psychotherapy Insitute dat gevestigd is in Broomfield Colorado (USA).

Training in SP in Nederland is toegankelijk voor post-master opgeleide en als zodanig geregistreerde therapeuten (BIG/NIP/NVO), die werkzaam zijn in de reguliere GGZ of vergevorderd zijn in opleiding hiertoe.Sensorimotor Psychotherapy® baseert zich op (affectief)neurowetenschappelijk en gehechtheidsonderzoek. In het trainingsprogramma leren professionals de basisvaardigheden en -principes voor lichaamsgericht werken in de psychotherapie. Er zijn drie niveaus, levels, die gevolgd kunnen worden. Level III sluit idealiter af met certificering in Sensorimotor Psychotherapy® waarbij de titel Certified Advanced Practitioner Sensorimotor Psychotherapy® hoort.

De trainingen zijn als volgt opgebouwd:

Level I: Affect Dysregulation, Survival Defenses, and Traumatic Memory, ook wel de Trauma Training genoemd (TT).In deze training staat het behandelen van trauma volgens Sensorimotor Psychotherapy® centraal. Dit betekent dat de training gericht is op het aanleren van vaardigheden en interventies die horen bij lichamelijk identificeren en verwerken van trauma. Level I beslaat 4 blokken van 3 dagen. In de 12 trainingsdagen (80 contacturen) wordt theorie afgewisseld met video, live therapie demonstraties door de trainer (demo sessie) en oefeningen. Gedurende de trainingsperiode vorm je oefengroepen en tweetallen. Het is de bedoeling dat je in deze tweetallen en grotere oefengroep de vaardigheden en interventies oefent. Het geleerde wordt getoetst via een schriftelijke casus die bij het laatste blok moet worden ingeleverd. Meer informatie: sensorimotorpsychotherapy.org/Level_I

Level II: : Emotional Processing, Meaning Making, and Attachment Repair, ook wel de Developmental Training (DT) genoemd.Is gericht op het behandelen van ontwikkelings-, gehechtheids- en traumagerelateerde problemen. Gehechtheidservaringen in de vroege kindertijd zijn zichtbaar in bewuste en onbewuste patronen in iemands leven, bijvoorbeeld in hoe relaties vorm krijgen, affecttolerantie, zingeving, cognitieve schema’s die ontwikkeling belemmeren, lijfelijk functioneren en de (on)mogelijkheid om in contact te zijn met de eigen emoties. In deze training van 30 dagen (180 uur in 10 blokken van 3 dagen) wordt diep ingegaan op gehechtheids- en fysieke patronen, hun betekenis, onverwerkt verlies en rouw alsmede en de manier waarop zij het huidige functioneren negatief beïnvloeden. Via sensorimotor interventies worden manieren aangereikt om tot verwerking en integratie van vroege ervaringen te komen zo dat het functioneren in het huidige leven verbetert. Net zoals in de Level I training, worden de dagen gevuld met theorie, oefenen, demo’s en video’s. Het is het de bedoeling dat je tussen de trainingen door gezamenlijk oefent met een collega, zowel in tweetal als in een groepje van 4-6 personen. De tien blokken vinden plaats met tussenpoos van 4-8 weken, veelal over een periode van één tot anderhalf jaar. De toetsing is netzoals in level I een casusbeschrijving. Meer informatie is te vinden op: sensorimotorpsychotherapy.org/Level_II

Level III: Advanced Skills/Certification, ook wel de Certification Training (CT) genoemd. De laatste level training in Sensorimotor Psychotherapy® is bedoeld voor die therapeuten die de vaardigheden uit Level I en II willen verfijnen en heel precies willen leren toepassen. Dit betekent dat er in 24 dagen ( 144 uur 8 blokken van 3 dagen) een theoretische review en update van het geleerde plaatsvindt, live-demonstraties en video-review. De training staat in het teken van het volledig eigen maken van de SP vaardigheden. De bedoeling is dat tussen de trainingen intensief geoefend wordt er video’s gemaakt, getranscribeerd en gecodeerd worden die in supervisie sessies met de trainers of certification coaches (gecertificeerde sensorimotor therapeuten die opgeleid zijn voor beoordeling van de level III video’s) beoordeeld worden. Wanneer alle vaardigheden plus twee volledige sessies exact zoals bedoeld uitgevoerd zijn, volgt certificering. De toetsing vindt gedurende de training plaats via een video en transcript per onderdeel van de methode. De tijdsinvestering tussen de modules is groot: er wordt geoefend in oefengroepen, er is sprake van peer-beoordeling, peer-supervisie en supervisie van assistenten en trainers. Video’s moeten worden uitgeschreven en mogen pas ter evaluatie aan trainer of certifcatie coach voorgelegd worden als de mede-cursisten ze als goed en consistent met de methode beoordelen. De doorlooptijd van de level III is circa anderhalf jaar. Meer informatie: sensorimotorpsychotherapy.org/Level_III

Aanvullende training: Complex Trauma and Dissociation, ook wel de Advanced Trauma Training genoemd (ATT). In aanvulling op het curriculum is er de complexe trauma training waarin vooral het werken met complexe trauma-gerelateerde problematiek, borderline en dissociatieve cliënten centraal staat.Deze training is toegankelijk voor alle cursisten die de level I met goed gevolg hebben afgelegd. Meer informatie: sensorimotorpsychotherapy.org/ATT

 

In Nederland zijn de trainingen toegankelijk voor post academisch geschoolde en in de BIG- geregistreerde gedragswetenschappelijke professionals en/of psychologen en pedagogen die zijn opgenomen in de registers van hun beroepsvereniging NIP/NVO alsmede, op grond van individuele toelating  (CV en werkervaring moeten post-academisch niveau aantonen) voor vaktherapeuten  met een Masterdiploma en relevante werkervaring in het traumaveld.

Aanmelding en betaling loopt via de VS! Via deze link op hun site: upcoming-trainings is te zien welke trainingen gepland zijn. Trainingen vinden plaats in Utrecht, bij de Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude aan de Agnietenstraat 5 te Utrecht (Museumkwartier), veelal op donderdag tot en met zaterdag.

Accreditatie

De trainingen zijn geaccrediteerd bij FGzPt, NIP (LWP/ELP/K&J) , NVO, kwaliteitsregister psychotherapie NVP en de FvB. De level I is tevens geaccrediteerd bij de VEN (EMDR scholing breed).

Kijk in PE-online voor de actuele toegekende punten.

Datum en prijs:

Level I start op 19 sept 2019 – meer info: https://www.sensorimotorpsychotherapy.org/s88600022/detail

Meer informatie

Voor cursisten die een overnachting nodig hebben, is het mogelijk een korting te krijgen op een verblijf in het Court Hotel en het Malie Hotel,  beiden op loopafstand van de Fundatie.

Vragen over de trainingen en de verblijfsmogelijkheden in bovengenoemde hotels kunnen gesteld worden aan Anneke Vinke,de locale coördinator namens SPI in Nederland en gecertificeerd in SP. Je bereikt haar via training@adoptiepraktijk.nl

Nieuwsgierig of deze manier van werken jou iets te bieden heeft? Kijk dan eens naar de testimonials van collega therapeuten https://www.youtube.com/watch?v=8MT9h2Kcq08