Lees verder

Prijs: € 310,00 inclusief trainingsmateriaal en lunch, exclusief BTW.

Meld u aan

De WAIS-IV-NL meet de algemene intelligentie, het IQ, van adolescenten en volwassenen tussen de 16 en 84:11 jaar. De vijftien subtests van de WAIS-IV-NL meten uiteindelijk de factoren Verbaal Begrip, Perceptueel Redeneren, Werkgeheugen en Verwerkingssnelheid. De WAIS-IV-NL kan ingezet worden als psycho-educationele test, als hulpmiddel bij klinisch onderzoek en om neuropsychologische en psychiatrische stoornissen vast te stellen.

Resultaten behaald op de WAIS-IV-NL geven belangrijke informatie over het cognitieve functioneren van een cliënt. Maar hoe om te gaan met scoreverschillen? Wanneer en waarom worden subtestscores vergeleken? Welke conclusies kunnen worden verbonden aan de resultaten binnen de context van de verwijzing of onderzoeksvraag?

Inhoud

Na een korte inleiding over de achtergrond en de opbouw van de WAIS-IV-NL, wordt u aan de hand van het scoreformulier langs alle aandachtspunten en valkuilen geleid. U gaat ook zelf in groepjes aan de slag waarna de interpretatie van scores wordt besproken. Komt u allemaal tot dezelfde conclusies? Vervolgens wordt ingegaan op het maken van een rapportage. In de middag is alle tijd en ruimte voor casuïstiek. Deze mag u zelf meebrengen maar er zijn ook een aantal casussen van verschillende klinische groepen die kunnen worden uitgewerkt en besproken zullen worden.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn:

  • Achtergrond, opbouw en toepassingsgebieden van de WAIS-IV-NL
  • Waarschijnlijkheidsintervallen en scoreverschillen
  • Oefening met scoring en rapportage
  • Oefening met interpretatie middels casuïstiek

Doelstelling

De training vergroot de kennis over de interpretatie van de resultaten bij het inzetten van de WAIS-IV-NL. Tevens heeft u handvatten gekregen om  een gedegen rapportage hiervan te maken.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor iedereen die zich wil verdiepen in de interpretatie van de WAIS-IV-NL. Ervaring in het gebruik wordt verondersteld.

Voor de minder ervaren gebruikers is er ook een basistraining voor de WAIS-IV-NL waar het accent meer ligt op de afname en scoring.

Trainers