Lees verder

Prijs: € 310,00 inclusief trainingsmateriaal en lunch, exclusief BTW.

Meld u aan

De afname van de WISC-V-NL levert naast de schatting van het algemene IQ een heel aantal aanvullende indexscores op die het scoreprofiel van het kind vormen. Dus welke vaardigheden zijn een sterke of juist een zwakke schakel in het cognitief functioneren van een kind en hoe kun je dit verbinden aan de dagelijkse onderwijspraktijk of het dagelijks leven van een kind?

Hoe interpreteer je opvallend lage of hoge scores? Een opvallend lage score op Werkgeheugen bijvoorbeeld, welke gevolgen kan dat hebben voor het onderwijs aan dit kind of het begrijpen van zijn gedrag? Of een opvallend hoge score op Informatieverwerkingssnelheid, wat betekent dat voor het functioneren van het kind in het algemeen?

Welke adviezen kun je formulieren of welk aanvullend onderzoek zou je kunnen gaan doen naar een vaardigheid waarop een kind uitvalt op de WISC-V-NL?

De verdiepingstraining is opgezet als een intervisiebijeenkomst waarbij ingebrachte (of eigen) casussen de basis vormen van de trainingsdag. Door met elkaar casussen te bespreken wordt diepgaand besproken welke vaardigheden door welke subtests gemeten worden en hoe zich de scores verhouden tot elkaar. Wanneer zou je wel of niet een score als gecombineerde indexscores moeten beschrijven en wanneer is je totaal IQ nog wel of niet relevant.

Van IQ en Profielanalyse naar Adviezen voor de Praktijk

Je hebt de WISC-V-NL afgenomen en weet nu de IQ score en de eventuele sterke en zwakke punten in de opbouw van dat IQ, maar welke vertaalslag is nu mogelijk naar de praktijk en welke concrete adviezen zijn passend en bruikbaar?

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Valkuilen in de afname en scoring van de WISC-V-NL
  • Wanneer is er sprake van een harmonisch of een disharmonisch profiel?
  • Hoe kun je als gedragsdeskundige een verschil tussen Indexscores interpreteren en beschrijven in je rapportage?
  • Hoe kun je de scores op de primaire en secundaire indexen begrijpelijk verwoorden in een rapportage en verbinden aan handelingsgerichte adviezen?
  • Wat zijn de do’s and don’ts in het interpreteren van de resultaten van de WISC-V-NL?

Doelstelling

De training vergroot de kennis over de interpretatie van de resultaten bij het inzetten van de WISC-V-NL. Tevens krijg je handvatten om een gedegen rapportage hiervan te maken.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor gedragsdeskundigen die zich willen verdiepen in de interpretatie van de WISC-V-NL. Ruime ervaring in het gebruik wordt verondersteld.

Voor de minder ervaren gebruikers is er ook een basistraining voor de WISC-V-NL waar het accent meer ligt op de afname en scoring.

Voor leerkrachten, remedial teachers en intern begeleiders bieden we de ‘Intelligentiemeting: De WISC-V-NL in de onderwijspraktijk’ training.

Volg de Basistraining wanneer u de WISC-V-NL nog niet eerder of slechts een enkele keer hebt afgenomen, gescoord en geïnterpreteerd. Indien u wel al veel ervaring hebt met de WISC-III-NL dan kunt u meteen de Conversietraining volgen. 

Volg de Conversietraining wanneer u reeds bekend bent met andere WISC-tests of wanneer u de WISC-V-NL ongeveer 5-10 keer hebt afgenomen, gescoord en geïnterpreteerd.

Volg de Verdiepingstraining wanneer u al ruime ervaring hebt opgedaan met het instrument en de WISC-V-NL minimaal 15 keer hebt afgenomen, gescoord en geïnterpreteerd.

Let op: bovenstaande is een advies. Het is aan u om te bepalen welke training het meest aansluit op uw trainingsbehoeften en het meest leerzaam is voor u. Bij twijfel, neem gerust even contact met ons op.

Deze training is heel geschikt als incompany training. Op eigen locatie met collega’s, team of afdeling. Meer weten? Stuur een mail naar info@pearsonacademy.nl

Trainers

Accreditatie

Accreditatie is verleend voor NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG):

  • K&J/OG herregistratie 6 punten
  • K&J/OG opleiding – diagnostiek 2 punten
  • K&J/OG opleiding – behandeling 0,5 punten
  • K&J/OG opleiding – overig taken 0,5 punten

Bovenstaande accreditatie geldt ook voor psychologen en pedagogen die bij SKJ zijn geregistreerd en voor herregistratie van Jeugdzorgwerkers SKJ.

Accreditatie is verleend voor NIP Eerstelijnspsychologen:
ELP herregistratie 9 punten