Lees verder

De Bayley Scales of Infant and Toddler Development-Third Edition-Nederlandse versie Special Needs Addition (Bayley-III-NL-SNA) is een instrument om het ontwikkelingsverloop van jonge kinderen in kaart te brengen, specifiek bij kinderen met een communicatieve, fijnmotorische of visuele beperking. De Bayley-III-NL is de opvolger van de BSID-II-NL.

BELANGRIJK: voor het werken met de Bayley-III-NL SNA dient u tevens te beschikken over de Bayley-III-NL Complete set

Alle producten van Pearson Clinical zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

Doel

De Bayley Scales of Infant and Toddler Development-Third Edition-Nederlandse versie Special Needs Addition (Bayley-III-NL-SNA) is een instrument om het ontwikkelingsverloop van jonge kinderen in kaart te brengen, specifiek bij kinderen met een communicatieve, fijnmotorische of visuele beperking.

Doelgroep

De Bayley-III-NL-SNA is in te zetten bij kinderen tussen de 6 maanden en 11 jaar met een communicatieve, visuele of fijnmotorische beperking. De verwachte ontwikkelingsleeftijd van kinderen die ouder zijn dan 42 maanden waarbij de test afgenomen wordt ligt onder de 42 maanden.

De Bayley-III-NL SNA is geschikt voor:

  • Kinderen met communicatieve beperkingen: kinderen met taal/spraak problemen, met een lichte gehoorbeperking, of kinderen die de Nederlandse taal niet begrijpen. De Bayley-III-NL-SNA is niet geschikt voor dove kinderen.
  • Kinderen met visuele beperkingen, echter niet bij blinde kinderen.
  • Kinderen met een motorische beperking. Opmerking hierbij is: Bij kinderen met hand- en/ of armmotoriek en/of met beperkingen in de been- en/ of teenmotoriek is het lastig om de Grove Motoriek Schaal af te nemen, allee andere schalen kunnen gewoon afgenomen worden.

Meer informatie