Lees verder

Let op! De prijsstelling van de BSI bij gebruik voor aanlevering bij Stichting Benchmark GGZ is vernieuwd, deze is nu 65 cent per patiënt!

Indien u de BSI gebruikt voor het online ROM-en en benchmarken dan kunt u gebruik maken van de speciale vernieuwde prijs van 65 cent per patiënt. Hiermee kunt u de BSI onbeperkt inzetten binnen een kalenderjaar!

Vraag snel de BSI aan bij uw leverancier van benchmark software!


  • Verkorte versie van de meest gebruikte multidimensionale klachtenlijst, de SCL-90-R
  • Meet symptomen van psychopathologie
  • Voor volwassenen vanaf 18 jaar
  • Geschikt voor ROM
  • Herziene editie 2011

Doel

De BSI is een zelfrapportage vragenlijst waarmee een overzicht verkregen kan worden van symptomen van psychopathologie.

Doelgroep

De test wordt ingevuld door volwassenen vanaf 18 jaar.

Bekijk op de website van Pearson >>

Beschrijving BSI

De BSI is de verkorte versie van de SCL-90-R bestaande uit 53 items. De BSI is een zelfrapportage vragenlijst waarmee een overzicht verkregen kan worden van symptomen van psychopathologie bij volwassenen vanaf 18 jaar.

De BSI inventariseert de aard en de ernst op negen dimensies van klachten: somatische klachten, cognitieve problemen, interpersoonlijke gevoeligheid, depressieve stemming, angst, hostiliteit, fobische angst, paranoïde gedachten en psychoticisme. Daarnaast zijn er drie schalen: een algemene maat voor psychopathologie (BSI-totaalscore), het aantal aanwezige symptomen en de ernst van de aanwezige symptomen.

Beschrijving BSI 18

De BSI 18 is een screener (18 items) voor de meest voorkomende klachten: lichamelijke klachten, depressie en angst. Daarnaast is er een totaalscore.

Normering

Er zijn normgegevens beschikbaar voor patiënten in de ambulante zorg (N=4.650). Daarnaast zijn er normen voor (gezonde) autochtone mannen en vrouwen in de leeftijdscategorieën 18-29 (N=266) en vanaf 30 jaar (N=1.047). En voor (gezonde) allochtone mannen en vrouwen vanaf 18 jaar (N=287). Deze data is verzameld met behulp van een longitudinaal bevolkingsonderzoek.

Afname en scoring

De BSI kan, evenals de BSI 18, zowel afgenomen worden via de pen-en-papiermethode, of digitaal.

Jaar van uitgave

2011

Bekijk op de website van Pearson >>