Lees verder

Waarom presteert een kind minder goed dan je op basis van zijn IQ zou verwachten? Zijn er problemen in de aandacht of het werkgeheugen? Hoe verwerkt hij/zij informatie en duidt dit op de aanwezigheid van een ontwikkelingsstoornis? Met de COTAPP meet u aandacht, informatieverwerking en executieve functies bij kinderen van 6 tot en met 12 jaar. De resultaten geven u inzicht in de cognitieve vaardigheden die een rol spelen in het schoolse leren en het dagelijks leven.

Cognitieve vaardigheden snel in kaart

Door het cognitief profiel van een kind in kaart te brengen krijgt u een gedetailleerd beeld van de sterke en zwakke cognitieve vaardigheden van een kind. Dit cognitieve profiel geeft u beter inzicht in de oorzaken van de leerproblemen en/of de ontwikkelingsstoornis van het kind. Op basis van dit profiel kunt u het kind al in een vroeg stadium passende en gerichte begeleiding geven bij vermoeden van een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD of autisme.

Waarom de COTAPP?

 • Tijdwinst door korte afnameduur
  De volledig digitale COTAPP test neemt u in ca. 35 minuten af. De COTAPP vervangt papieren tests en complexere tests. Kortom, u bespaart veel tijd met de COTAPP.
 • Testresultaten volledig geautomatiseerd en direct beschikbaar
  De COTAPP is een digitale testbatterij. U heeft alleen een laptop en internet nodig. Na afname normeert u de test met één druk op de knop in de online testomgeving en ontvangt u direct een overzichtelijke rapportage. U bespaart hiermee veel tijd omdat een handmatige integratie van resultaten niet meer nodig is. De rapportage biedt u gedetailleerde informatie en is goed te interpreteren door professionals in de ggz en het onderwijs.
 • Representatieve normgroep van 1032 kinderen
  De normen van de COTAPP zijn gebaseerd op een representatieve normgroep van 1032 Nederlandse kinderen. De normscores worden dankzij een geavanceerd algoritme op 3 dagen nauwkeurig berekend. Prestaties van een individueel kind kunnen daardoor goed worden vergeleken met die van leeftijdsgenoten.
 • Test is adaptief aan tempo kind (self-paced)
  Niet alle kinderen gaan op hetzelfde tempo door een test heen. Bij de COTAPP bepaalt een kind zelf hoe snel hij de taak afmaakt. De volgende trial wordt pas aangeboden wanneer een kind op de voorgaande trial gereageerd heeft. Hierdoor is de taak zelden te moeilijk of te makkelijk. De COTAPP is daardoor ook in te zetten bij kinderen met een (ver) benedengemiddelde of (ver) bovengemiddelde intelligentie. Ook kan COTAPP ingezet worden bij kinderen met een kalenderleeftijd jonger dan 6 jaar of ouder dan 12 jaar wanneer ingeschat wordt dat het niveau van cognitief functioneren overeenkomt met dat van een gemiddeld 6- tot en met 12-jarig kind.
 • Onmisbare aanvulling op het intelligentieonderzoek
  Door de COTAPP en nieuwe intelligentietests samen te gebruiken meet u het brede spectrum aan cognitieve vaardigheden volgens het Cattell-Horn-Carroll model (CHC-model).
 • Lage kosten en direct aan de slag
  Na het lezen van de handleiding heeft u enkel een laptop en internet nodig om aan de slag te gaan. U kunt direct beginnen en betaalt alleen per afname. Wij adviseren het gebruik van geprepareerde laptops, zodat u flexibel gebruik kunt maken van de testruimte(s). .

Wat meet de COTAPP?

De COTAPP meet een reeks aan cognitieve vaardigheden, waaronder:

 • Gedrag tijdens de taak
 • Verwerkingssnelheid
 • Aandacht
 • Executieve controle
 • (Werk)geheugen
 • Leersnelheid

Wie neemt de COTAPP af?

De COTAPP wordt afgenomen door psychologen en (ortho)pedagogen, eventueel ondersteund door een psychodiagnostisch medewerker. De test wordt gebruikt door ggz-instellingen, vrijgevestigden, scholen en andere instellingen die neuropsychologisch onderzoek bij kinderen verrichten. Kijk voor meer informatie over de kwalificatie-eisen bij ‘Kenmerken’.

Hoe verloopt een testafname?

De COTAPP wordt individueel afgenomen in een rustige, prikkelarme ruimte. Kinderen vinden de COTAPP leuk om te doen door het speelse karakter en mooie ontwerp. Het kind zit achter de computer, terwijl de testleider op de achtergrond instructies geeft, observeert en – indien nodig – coacht. De COTAPP bestaat uit zeven blokken. Voorafgaand aan elk blok krijgt het kind een uitleg van het stripfiguurtje Cotapp en wordt er kort geoefend met de taak. In 30 tot 40 minuten doorloopt het kind zelfstandig de zeven blokken. De resultaten worden tussentijds opgeslagen dus pauzeren is geen probleem. Met het COTAPP coachings- en observatieformulier kan de testleider ondertussen de motorische en verbale onrust van het kind registreren. Dit kan waardevolle aanvullende inzichten bieden bij het interpreteren van de testuitslag. Het formulier en de instructie vindt u bij ‘Downloads

Gestandaardiseerde coaching tijdens de afname

De meeste kinderen kunnen de COTAPP volledig zelfstandig doorlopen. Sommigen hebben echter extra aanwijzingen of aanmoediging nodig om alle blokken af te maken. Juist kinderen met zwakkere executieve functies hebben vaker coaching nodig. Voor de COTAPP zijn gestandaardiseerde coachingsregels opgesteld, waarmee de testleider het kind op weg kan helpen. De hoeveelheid coaching die nodig was wordt meegeteld in de berekening van de scores. Het coachings- en observatieformulier dat u tijdens de afname gebruikt vindt u bij ‘Downloads’.

Scoring en rapportage in het Boom testcentrum

Het Boom testcentrum is het online testplatform waar u de COTAPP afneemt en normeert. In het Boom testcentrum worden de scores automatisch berekend tijdens de testafname, waardoor u alleen nog de juiste normgroep hoeft te selecteren om de overzichtelijke en eenduidig te interpreteren COTAPP-rapportage te genereren. Hierbij is er onderscheid tussen de Basisrapportage en de Specialistische rapportage. De Basisrapportage is begrijpelijk voor ouders en leerkrachten, waardoor de professional de uitkomst van de test gemakkelijk kan toelichten aan de betrokkenen. De Specialistische rapportage is bedoeld als toevoeging op de Basisrapportage en kan worden geïnterpreteerd door een neuropsychologisch onderlegde professional.

Hieronder kunt u een voorbeeld downloaden van de rapportages:

Productinformatie

De COTAPP bestaat uit een handleiding met toetsenbord stickers en digitale afnames die u los van de handleiding kunt bestellen. De COTAPP Handleiding bestaat uit een instructie voor de afname en interpretatie en achtergrondinformatie over de ontwikkeling van de COTAPP. De digitale afnames kunt u per stuk of meer bestellen.

 

Ga naar de website >