Lees verder

Intelligentie- en ontwikkelingsschalen voor kinderen en jongeren

Doel en doelgroep

Om kinderen en jongeren goed te kunnen begeleiden bij problemen is het belangrijk om een goed beeld te hebben van het kind. Een betrouwbare en ter zake doende psychologische test is een belangrijke bron van informatie voor het in kaart brengen van de mogelijkheden en beperkingen van een kind.

De IDS-2 is wereldwijd de eerste test die de belangrijkste ontwikkelingsgebieden van kinderen en jongeren tussen de 5 en 20 jaar met één instrument in kaart brengt. De IDS-2 voorziet hiermee in een sterke behoefte van psychologen en orthopedagogen om bij kinderen en jongeren niet alleen intelligentie te meten, maar ook andere belangrijke ontwikkelingsaspecten, zoals executief functioneren, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling, taal- en rekenvaardigheid en werkhouding.

Andere talen

De IDS-2 is ook verkrijgbaar in het Duits en wordt momenteel ontwikkeld in het Engels, Italiaans, Spaans, Deens, Fins, Noors, Pools en Zweeds.

Beschrijving

De IDS-2 brengt zowel cognitieve als andere ontwikkelingsfuncties in kaart. Tot de cognitieve functies behoren intelligentie en executieve functies. De intelligentiemeting is zeer compleet en gebaseerd op het meest actuele intelligentiemodel: het CHC-model. Klik hier voor informatie over de IDS-2 en het CHC-model.

De andere ontwikkelingsfuncties zijn psychomotoriek, sociaal-emotionele competenties, schoolse vaardigheden als taalvaardigheid, lezen, spelling, rekenen/wiskunde en werkhouding. Daarnaast kan de testleider een oordeel geven over de medewerking van de deelnemer tijdens de testsessie. Klik hier voor een overzicht van de overige ontwikkelingsfuncties van de IDS-2.

Klik hier voor informatie over de 30 subtests en de structuur van de test.

Afname, scoring en rapportage

De IDS-2 bestaat uit een doos met daarin de materialen die nodig zijn voor de motorische en andere non-verbale onderdelen van de test, zes stimulusboeken, een aantal opgavenformulieren, en scoreformulieren. De driedelige handleiding (Afnamehandleiding, Scoring en interpretatie, en Verantwoording en psychometrie) bevat alle informatie voor verantwoord gebruik van de test.

Scoring van de IDS-2 gaat via het testsysteem van Hogrefe: HTS 5. Wanneer u nog niet over een HTS 5 account beschikt, kunt u een account bij ons aanvragen. Klik hier voor meer informatie. Daar zijn geen kosten aan verbonden.

Om het gebruik te vergemakkelijken is er een digitale scorehulp in HTS 5 beschikbaar. Hierin kunnen de scores per pagina van het scoreformulier worden ingevoerd. Er is dan direct een kant-en-klaar rapport met normscores en een scoreprofiel beschikbaar. Aan de rechterkant van deze pagina vindt u voorbeelden van alle rapporten.

De items zijn steeds gerangschikt naar moeilijkheid. Hierdoor kan een instapprocedure gehanteerd worden, die gerelateerd is aan de leeftijd en de vaardigheid van het kind. Door het hanteren van omkeer- en afbreekregels is de afnameduur per subtest zo kort mogelijk. Daarnaast hebben de meeste subtests een tijdslimiet en worden niet bij elke leeftijd alle subtests afgenomen. Een volledige afname duurt:

Leeftijdsgroep Aantal subtests Maximale zuivere testtijd
5 – 6 jaar 28 3 uur 37 minuten
7 – 10 jaar 29 3 uur 57 minuten
11 – 20 jaar 27 3 uur 38 minuten

 

Uniek aan de IDS-2 is dat u ook kunt kiezen om modules los af te nemen. Hierdoor wordt de afnameduur aanzienlijk verkort en test u alleen wat u wilt weten.

Kwalificatieniveau: niveau B

Normen

De IDS-2 is in Nederland genormeerd voor kinderen en jongeren van 5 tot en met 20 jaar oud. Het normeringsonderzoek vond plaats in 2016 en 2017. Daarbij zijn in totaal 1.665 kinderen en jongeren door heel Nederland getest. Het resultaat is een representatieve steekproef voor de Nederlandse populatie, waarbij gekeken is naar leeftijd, sekse, opleidingsniveau ouders, migratie-achtergrond, stedelijkheid, regio in het land, onderwijstype en diagnose.

Jaar van uitgave: 2018
Ref-ID: 52815

Ga naar de website >