Lees verder

NEO-PI-3 en NEO-FFI-3 Persoonlijkheidsvragenlijsten (klinisch)

Doel en doelgroep

De NEO-PI-3 en NEO-FFI-3 zijn beide goed onderbouwde, brede en complete Big Five persoonlijkheidsvragenlijsten. De vragenlijsten worden gebruikt om uitspraken over de individuele persoonlijkheid te kunnen doen. Dit gebeurt meestal om informatie over persoonlijkheidsaspecten mee te laten wegen bij beslissingen aangaande de persoon, bijvoorbeeld bij behandeling van patiënten of bij de bepaling van geschiktheid voor individuele ontwikkelingsprogramma’s. De vragenlijsten kunnen ingezet worden bij adolescenten vanaf 16 jaar tot volwassenen van 70 jaar.

Andere talen

De NEO-PI-3 is bij Hogrefe ook verkrijgbaar in het Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Italiaans, Noors, Tsjechisch en Zweeds.

Beschrijving

De NEO-vragenlijsten zijn in meer dan vijfentwintig talen beschikbaar. Daarmee is de NEO één van de meest onderzochte en gebruikte instrumenten ter wereld. Dit succes is te danken aan de populariteit van het Big Five-model voor de beschrijving van de persoonlijkheid, maar zeker ook aan de zeer goede psychometrische kwaliteit van de NEO en het grote gebruiksgemak.

De NEO bestaat uit zelfrapportagelijsten waarop de cliënt aangeeft in hoeverre hij/zij het eens is met stellingen over zichzelf, zoals ‘Ik houd mijn spullen netjes en schoon’. De NEO-FFI-3 is de verkorte variant van de NEO-PI-3.

De NEO-PI-3 en NEO-FFI-3 meten de vijf belangrijkste domeinen van persoonlijkheid :

  • Neuroticisme
  • Extraversie
  • Openheid
  • Altruïsme
  • Consciëntieusheid

Voor elk van de vijf domeinen worden bij de NEO-PI-3 zes facetten onderscheiden, waardoor een uitgebreid beeld van de persoonlijkheid ontstaat.

Afname, scoring en rapportage

De NEO-PI-3 bestaat uit 240 vragen, de NEO-FFI-3 uit 60 vragen. Het invullen van de volledige vragenlijst duurt circa 45 minuten, en de verkorte vragenlijst duurt circa 10 minuten. De testnemer beoordeelt zichzelf. Handscoring duurt circa tien minuten voor de NEO-PI-3, 5 minuten voor de NEO-FFI-3.

Bij papieren afnames kunnen voor de NEO-PI-3 de resultaten ter interpretatie worden ingevuld op het profielformulier. De combinaties van scores op de vijf domeinen kunnen voor beide versies worden ingetekend in het boekje met stijlgrafieken. Deze grafieken geven inzicht in de manier waarop verschillende combinaties het handelen van mensen beïnvloeden.

U kunt ook kiezen voor digitale afname met HTS 5.
Voor de NEO-PI-3 (klinisch) is er een aanvullend rapport beschikbaar: het Klinische rapport. Hierin vindt u de persoonlijkheidsscores en stijlgrafieken. Stijlgrafieken zijn grafische weergaven van combinaties van domeinen en hun invloed op de stijl van een persoon. Daarnaast bevat het klinisch rapport een unieke checklist voor verhoogde risico’s, die aanknopingspunten biedt om mogelijke problemen nader te bespreken.

Kwalificatieniveau: niveau B

Jaar van uitgave: 2014
Ref-ID: 53633

Ga naar de website >